Phan Thíêt-Nông - Lâm nghiệp

  • Thread starter ducthanh1810
  • Ngày gửi
D

ducthanh1810

Lữ khách
#1
Chúng tôi đang có một cơ sỏ sản xuất giống rất quy mô nằm trên thành phố du lịch nổi tiếng Phan Thiết và đang cần đối tác hợp tác đẻ khai thác sử dụng một cách hiệu quả nhất .
Ngoài ra chúng tôi nhận:
- Cung cấp các loại giống cây lâm nghiêp, hoa cây cảnh .
- Tư vấn, điều tra, thiết kế các chương trình dự án về lâm nghiệp, cải tạo rưng...
Mọi chi tiết xin lien hê.
D Đ 0902 542 017 Gặp Thành
Email ducthanh1810@yahoo.com
 
X

xoanta

Lữ khách
#2
Chúng tôi đang có một cơ sỏ sản xuất giống rất quy mô nằm trên thành phố du lịch nổi tiếng Phan Thiết và đang cần đối tác hợp tác đẻ khai thác sử dụng một cách hiệu quả nhất .
Ngoài ra chúng tôi nhận:
- Cung cấp các loại giống cây lâm nghiêp, hoa cây cảnh .
- Tư vấn, điều tra, thiết kế các chương trình dự án về lâm nghiệp, cải tạo rưng...
Mọi chi tiết xin lien hê.
D Đ 0902 542 017 Gặp Thành
Email
ducthanh1810@yahoo.com
bán hạt giống cây lâm nghiêp .lát hoa lim xanh bồ đề keo mỡ bach đàn thông ràng ràng lh 01698262626 mail buidoan502@gmail.com
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-VY0AhLagCTE%2FVma5acYrL3I%2FAAAAAAAAK_A%2FyJEpeJc_ukU%2Fs0%2F5666b3411c8ec.jpg&hash=9311ef2fbbe42b392d09b113895d55f0

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-AaicvDh7oH4%2FVma5hUXy3TI%2FAAAAAAAAK_I%2FAbGb8yBOLK0%2Fs0%2F5666b35d17c7c.jpg&hash=56168bd47cca6c8f1aaeaa23071db75a

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-6nPw7a68rVg%2FVma5nKHawTI%2FAAAAAAAAK_Q%2FhTRLCjIWTOU%2Fs0%2F5666b371ab433.jpg&hash=ad3d4374dfe7d21c2fd4a1000c8d7d87
 

Quảng cáo

Top