Phụ gia thức ăn chăn nuôi

anhtai_9974

Phụ Gia & Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
#1
<p>Kh&aacute;ng sinh:</p><p>1 - Chlotetracycline 15% bột,hạt - China.</p><p>2 - Colistin Premix 10% - China</p><p>Phụ gia:</p><p>1 - Tryptophan - Ạinomoto</p><p>2 - Lysine - Ạinomoto</p><p>3 - Threonin - Ạinomoto</p><p>4 - Choline Chloride 60 - China</p><p>5 - DCP - China</p><p>6 - MCP - Tuynidi</p><p>6 - CuSO4 - Taiwan, Nga,Malay, Việt Nam.</p><p>7 - Vital Wheat Gluten - China</p><p>Premix:</p><p>1 - Premix Vitamin - Singapore</p><p>2 - Premix kho&aacute;ng - Singapore</p><p>3 - Premix hổn hợp - Singapore</p><p>M&agrave;u:</p><p>1 - M&agrave;u tatrazine - India</p><p>2 - M&agrave;u brilliant blue - India</p><p>3 - M&agrave;u Yellow Sunset - India</p><p>4 - M&agrave;u Pea green - India</p><p>5 - M&agrave;u ponceau - India</p><p>6 - M&agrave;u amaranth - India</p><p>&nbsp;Men:</p><p>1 - Men rượu - Việt Nam<br /></p><p>2 - Men bia</p><p>&nbsp;Nguy&ecirc;n liệu:</p><p>1 - Bột xương thịt - &yacute;</p><p>2 - Bột c&aacute; Basa - Việt Nam </p><p>3 - Khoai m&igrave; l&aacute;t - Việt Nam</p><p>4 - B&atilde; đậu n&agrave;nh - Argentina, India</p><p>5 - Dầu c&aacute; Basa - Việt Nam</p><p>&nbsp;H&oacute;a chất:</p><p>1 - Chlorine Nippon - Japan</p><p>2 - Chlorine 65 - 70% - China</p><p>3 - Chlorine Aquafit - India</p><p>4 - TCCA 90%(bột, hạt, vi&ecirc;n) - China</p><p>5 - TCCA 90% ( bột, hạt, vi&ecirc;n) - Japan </p><p>6 - BKC 80 - China</p><p>7 - CaCl2 96% - China</p><p>8 - Soda Ash Light - China</p><p>9 - ....</p><p>&nbsp;</p><p>mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</p><p>Mr.T&agrave;i - 0937 236 475 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; mail: anh_tai9974@yahoo.com</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Skype: anhtai060890&nbsp; NickYh: anh_tai9974<br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Kinh Doanh Hóa Chất / 0937 236 475
- Địa chỉ: 273/28 Bàu cát
- Điện thoại: 0937 236 475 - Fax: 08 6292 4165
- email: anh_tai9974@yahoo.com