Phút xuân

Hiếu Nghĩa

Nhà nông nghiệp dư
Giao thừa bên khung cửa
Ta đón mùa xuân sang
Trời đất rộng thênh thang
Mai đào cùng khoe sắc
Tháng ngày như tất bật
Chim véo von chuyền cành
Chút gió lạnh đầu xuân
Nắng về đưa hơi ấm
Ong bay tìm mật ngọt
Nhân thế còn mê say
Bướm vụt cánh cùng bay
Từng đàn đưa cánh mỏng
Phút xao xuyến cõi lòng
Dương trần đón mùa xuân

01/01/ Xuân Bính Thân

56b8703ec98ff.jpg
 




Back
Top