Quận 12 – Gò Vấp - “Trồng Cây Chùm ngây"

Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt đầu trồng cây chùm ngây (Moringa oleifera)


<HR style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=left width=250 SIZE=0>Cập nhật : 09/07/2010 16:14<!--- Bỏ:/image/image_view_fullscreen trong tal:attributes="href string:$here_url-->Cây chùm ngây của mô hình

Chùm ngây có tên khoa học là Moringa oleifera hay M. pterygosperma. Thuộc họ Moringaceae. Nguồn gốc ở vùng Nam Á, phổ biến rất nhiều ở cả Châu Á và Châu Phi. Cây chùm ngay có giá trị dinh dưỡng rất cao, sản phẩm thu hoạch được dùng như một loại rau cao cấp. Đồng thời có thể dùng làm dươc liệu. Là cây lâu năm, thân gỗ, chiều cao cây khoảng 5 – 10m, nên có thể trồng xen vườn cây, những khu đất trống, và các bờ ao, … tuỳ thuộc vào điều kiện đất đai của mỗi hộ. Điều này phù hợp với điều kiện thực tế ở địa bàn quận 12, TP. HCM. Trạm Khuyến nông liên quận 12 – Gò Vấp, TP.HCM đã xây dựng mô hình trình diễn “Trồng cây chùm ngây” tại phường Thạnh Xuân và phường Thạnh Lộc, Q.12 từ tháng 8/2009 đến tháng 5/2010.
Sau 9 tháng thực hiện mô hình, kết quả thu được như sau:
Tốc độ sinh trưởng của cây khá nhanh. Các cây không cắt ngọn sau 8 tháng trồng đạt chiều cao 2,5m - 3,2m, đường kính thân đạt 2cm, cây được 7 cành cành cấp 1. Cây ít bị sâu bệnh, có xuất hiện sâu ăn đọt non, nhưng không đáng kể. Thu hoạch đạt 0,5kg lá tươi/tháng/cây. Giá bán tại chợ là 2500-3000 đồng/100gr lá. Ngoài ra, hạt cũng được dùng làm hạt giống với giá bán là 1.500đồng/hạt. Nếu gieo thành cây con cao 35- 40cm sẽ bán được 50.000đồng/cây. Như vậy, chùm ngây không những có giá trị về dinh dưỡng mà còn mang lại hiệu quả kinh tế rất cao.
Tuy nhiên, chùm ngây là cây trồng mới, bà con chưa quen trồng và ăn. Cần phải có giải pháp thông tin rộng rãi đến bà con, tiếp tục mở rộng mô hình để bà con tham quan, học hỏi.

<!--Tac gia-->Đặng Nha- KN TP.HCM
 


Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt đầu trồng cây chùm ngây (Moringa oleifera)
<HR style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=left SIZE=0 width=250>Cập nhật : 09/07/2010 16:14<!--- Bỏ:/image/image_view_fullscreen trong tal:attributes="href string:$here_url-->Cây chùm ngây của mô hình

Chùm ngây có tên khoa học là Moringa oleifera hay M. pterygosperma. Thuộc họ Moringaceae. Nguồn gốc ở vùng Nam Á, phổ biến rất nhiều ở cả Châu Á và Châu Phi. Cây chùm ngay có giá trị dinh dưỡng rất cao, sản phẩm thu hoạch được dùng như một loại rau cao cấp. Đồng thời có thể dùng làm dươc liệu. Là cây lâu năm, thân gỗ, chiều cao cây khoảng 5 – 10m, nên có thể trồng xen vườn cây, những khu đất trống, và các bờ ao, … tuỳ thuộc vào điều kiện đất đai của mỗi hộ. Điều này phù hợp với điều kiện thực tế ở địa bàn quận 12, TP. HCM. Trạm Khuyến nông liên quận 12 – Gò Vấp, TP.HCM đã xây dựng mô hình trình diễn “Trồng cây chùm ngây” tại phường Thạnh Xuân và phường Thạnh Lộc, Q.12 từ tháng 8/2009 đến tháng 5/2010.
Sau 9 tháng thực hiện mô hình, kết quả thu được như sau:
Tốc độ sinh trưởng của cây khá nhanh. Các cây không cắt ngọn sau 8 tháng trồng đạt chiều cao 2,5m - 3,2m, đường kính thân đạt 2cm, cây được 7 cành cành cấp 1. Cây ít bị sâu bệnh, có xuất hiện sâu ăn đọt non, nhưng không đáng kể. Thu hoạch đạt 0,5kg lá tươi/tháng/cây. Giá bán tại chợ là 2500-3000 đồng/100gr lá. Ngoài ra, hạt cũng được dùng làm hạt giống với giá bán là 1.500đồng/hạt. Nếu gieo thành cây con cao 35- 40cm sẽ bán được 50.000đồng/cây. Như vậy, chùm ngây không những có giá trị về dinh dưỡng mà còn mang lại hiệu quả kinh tế rất cao.
Tuy nhiên, chùm ngây là cây trồng mới, bà con chưa quen trồng và ăn. Cần phải có giải pháp thông tin rộng rãi đến bà con, tiếp tục mở rộng mô hình để bà con tham quan, học hỏi.

<!--Tac gia-->Đặng Nha- KN TP.HCM
có khuyến mãi trồng thử không bác ơi,chồng bằng hạt hay cây thế bác
 


Back
Top