quy trình trồng trọt và chăm sóc cây gáo vàng (cây Thiên Ngân)

Cây thiên ngân
Cây thiên ngân hay còn được gọi bằng nhiều cái tên như : Cây tỷ phú , Cây gáo vàng , Cây Tagu . Là một loài cây có tốc độ phát triển gần như là nhanh nhất trong các loài giống cây lâm nghiệp. Cây thiên ngân là một loài cây có tốc độ phát triển nhanh sau 4 năm với điều kiện đất bình thương chúng ta đã có cây gố có đường kính 25 đến 30cm ( đo cách gốc 1m ) . lượng tăng trưởng bình quân năm từ 3 đến 3,5 mét, trong 3 đến 10 năm là thời kỳ lớn về thân, lượng tăng trưởng bình quân năm của đường kính từ 3 đến 4 cm. 10 năm tuổi cây có thể cao trên 30m và có đường kính trên 100cm. Lượng sinh trưởng luỹ kế về gỗ sau 50 năm vẫn chưa bước vào thời kỳ cao điểm, chứng tỏ cây gáo, sinh trưởng ở giai đoạn sau vẫn lớn. Vì có sức mọc nhanh đến kỳ lạ, nên cây gáo có triển vọng rất lớn. Nếu thâm canh cao, thì chỉ sau 5 đến 8 năm gỗ lớn:

1.Cách gieo hạt giống cây thiên ngân

o Chuẩn bị hạt giống

o Hạt giống phải đúng tiêu chuẩn không nấm mốc ,không hạt lép,độ tinh khiết hạt phải đạt trên 70%

o Hình ảnh hạt giống cây thiên ngân

2 Quy cách gieo hạt giống cây thiên ngân

o Chọn cát đen ( cát chát nhà ) không nhiễm mặt cát phải mịn không có đất đá (tốt nhất nên sàng qua )

o Làm thành luống rộng 0,8 – 1m, dài 4 – 5m, san phẳng mặt luống( chánh chỗ ngập úng)

o Dải lớp cát mỏng khoảng từ 1cm đến 2cm

o Lấy chậu đựng khoảng 70 % cát mịn chộn đều với 100g hạt cho, luống dài 4 – 5m

o Dắc đều chậu cát với hạt đã được chộn điều lên luống dài 4 – 5m

o Sau đó rắc một lớp cát mỏng dày khoảng 0,5cm đến 1cm

o Chú ý xử lý thuốc diệt kiến, tránh để kiến tha mất hạt.

o Rồi phủ ni lông

3 cách chăm sóc

o Sau gieo, tưới ẩm thường xuyên, mỗi ngày 2- 3 lần, đảm bảo giữ độ ẩm trên 90%

o khoảng 3 đến 4 tuần hạt sẽ nảy mầm

o Khi cây con được 4 đến 5 cm đôi lá thật, đem cấy vào bầu

o Bầu phải được đục lỗ để thoát nước, trộn 6 phần đất với 4 phần phân chuồng mục để đóng bầu.

o Sau khi đóng bầu, tưới ẩm, rồi mới đưa cây cấy vào bầu, do cây còn non nên khi cấy cần nhẹ nhàng, tưới nước giữ ẩm thường xuyên

o Làm giàn che cho bầu cây thiên ngân để cây phục hồi sinh trưởng sau đó bỏ giàn che ra để luyện cho cây khỏe, thích ứng với thời tiết bình thường.

Hiện quả kinh tế
* Nếu trồng sản xuất làm gỗ nhỏ, chủ yếu làm nguyên liệu sản xuất bột giấy, chu kỳ khai thác 2-3 năm, mật độ trồng: 10.000 cây/ha (khoảng cách trồng 1m x 1m)
* Nếu trồng sản xuất gỗ trung bình, từ 3-4 năm, mật độ trồng 3000 cây/ha
* Nếu trồng lấy gỗ lớn, 6 năm trở lên, mật độ trồng 1100 cây/ha
- Chi phí ban đầu (tính theo số tròn):
- Giống: 10.000 đ/cây x 1100 cây/ha = 11 triệu đồng/ha
- Công trồng = 20 triệu đồng/ha
- Phân bón = 20 triều đồng/ha
- Thuốc phòng trừ sâu bệnh = 10 triệu đồng/ha
- Phí quản lý:
+ Năm 1 = 5 triệu đồng/ha
+ Năm 2 = 5 triệu đồng/ha
+ Năm 3 = 5 triệu đồng/ha
+ Năm 4 = 5 triệu đồng/ha
+ Năm 5 = 5 triệu đồng/ha
+ Năm 6 = 5 triệu đồng/ha
Tổng cộng = 91 triệu đồng/ha
+ Doanh thu
Năm thứ 6: Trung bình mỗi cây đạt 0.8m3
1100 x 0.8 m3 x 2 triệu/m3 = 1,76 tỷ đồng/ha
+ Lợi nhuận/ha/chu kỳ
1,76 tỷ đồng – 0,091 tỷ đồng = 1,669 tỷ đồng/ha
+ Lợi nhuận/năm 1,669 tỷ đồng : 6 = 278 triệu đồng/ha/năm.
 nguyenngoc2016

nguyenngoc2016

Lữ khách
Cây thiên ngân
Cây thiên ngân hay còn được gọi bằng nhiều cái tên như : Cây tỷ phú , Cây gáo vàng , Cây Tagu . Là một loài cây có tốc độ phát triển gần như là nhanh nhất trong các loài giống cây lâm nghiệp. Cây thiên ngân là một loài cây có tốc độ phát triển nhanh sau 4 năm với điều kiện đất bình thương chúng ta đã có cây gố có đường kính 25 đến 30cm ( đo cách gốc 1m ) . lượng tăng trưởng bình quân năm từ 3 đến 3,5 mét, trong 3 đến 10 năm là thời kỳ lớn về thân, lượng tăng trưởng bình quân năm của đường kính từ 3 đến 4 cm. 10 năm tuổi cây có thể cao trên 30m và có đường kính trên 100cm. Lượng sinh trưởng luỹ kế về gỗ sau 50 năm vẫn chưa bước vào thời kỳ cao điểm, chứng tỏ cây gáo, sinh trưởng ở giai đoạn sau vẫn lớn. Vì có sức mọc nhanh đến kỳ lạ, nên cây gáo có triển vọng rất lớn. Nếu thâm canh cao, thì chỉ sau 5 đến 8 năm gỗ lớn:

1.Cách gieo hạt giống cây thiên ngân

o Chuẩn bị hạt giống

o Hạt giống phải đúng tiêu chuẩn không nấm mốc ,không hạt lép,độ tinh khiết hạt phải đạt trên 70%

o Hình ảnh hạt giống cây thiên ngân

2 Quy cách gieo hạt giống cây thiên ngân

o Chọn cát đen ( cát chát nhà ) không nhiễm mặt cát phải mịn không có đất đá (tốt nhất nên sàng qua )

o Làm thành luống rộng 0,8 – 1m, dài 4 – 5m, san phẳng mặt luống( chánh chỗ ngập úng)

o Dải lớp cát mỏng khoảng từ 1cm đến 2cm

o Lấy chậu đựng khoảng 70 % cát mịn chộn đều với 100g hạt cho, luống dài 4 – 5m

o Dắc đều chậu cát với hạt đã được chộn điều lên luống dài 4 – 5m

o Sau đó rắc một lớp cát mỏng dày khoảng 0,5cm đến 1cm

o Chú ý xử lý thuốc diệt kiến, tránh để kiến tha mất hạt.

o Rồi phủ ni lông

3 cách chăm sóc

o Sau gieo, tưới ẩm thường xuyên, mỗi ngày 2- 3 lần, đảm bảo giữ độ ẩm trên 90%

o khoảng 3 đến 4 tuần hạt sẽ nảy mầm

o Khi cây con được 4 đến 5 cm đôi lá thật, đem cấy vào bầu

o Bầu phải được đục lỗ để thoát nước, trộn 6 phần đất với 4 phần phân chuồng mục để đóng bầu.

o Sau khi đóng bầu, tưới ẩm, rồi mới đưa cây cấy vào bầu, do cây còn non nên khi cấy cần nhẹ nhàng, tưới nước giữ ẩm thường xuyên

o Làm giàn che cho bầu cây thiên ngân để cây phục hồi sinh trưởng sau đó bỏ giàn che ra để luyện cho cây khỏe, thích ứng với thời tiết bình thường.

Hiện quả kinh tế
* Nếu trồng sản xuất làm gỗ nhỏ, chủ yếu làm nguyên liệu sản xuất bột giấy, chu kỳ khai thác 2-3 năm, mật độ trồng: 10.000 cây/ha (khoảng cách trồng 1m x 1m)
* Nếu trồng sản xuất gỗ trung bình, từ 3-4 năm, mật độ trồng 3000 cây/ha
* Nếu trồng lấy gỗ lớn, 6 năm trở lên, mật độ trồng 1100 cây/ha
- Chi phí ban đầu (tính theo số tròn):
- Giống: 10.000 đ/cây x 1100 cây/ha = 11 triệu đồng/ha
- Công trồng = 20 triệu đồng/ha
- Phân bón = 20 triều đồng/ha
- Thuốc phòng trừ sâu bệnh = 10 triệu đồng/ha
- Phí quản lý:
+ Năm 1 = 5 triệu đồng/ha
+ Năm 2 = 5 triệu đồng/ha
+ Năm 3 = 5 triệu đồng/ha
+ Năm 4 = 5 triệu đồng/ha
+ Năm 5 = 5 triệu đồng/ha
+ Năm 6 = 5 triệu đồng/ha
Tổng cộng = 91 triệu đồng/ha
+ Doanh thu
Năm thứ 6: Trung bình mỗi cây đạt 0.8m3
1100 x 0.8 m3 x 2 triệu/m3 = 1,76 tỷ đồng/ha
+ Lợi nhuận/ha/chu kỳ
1,76 tỷ đồng – 0,091 tỷ đồng = 1,669 tỷ đồng/ha
+ Lợi nhuận/năm 1,669 tỷ đồng : 6 = 278 triệu đồng/ha/năm.
Cây này gỗ nhóm mấy mà được 2 triệu 1m3 vậy bạn ? 1 năm lớn đc mấy cm mà sau 6 năm năng suất có thể đạt 0,8m3/ cây ? Cây trồng dưới chân đồi và trên đỉnh đồi có cho năng suất khác nhau không ?
Khả năng chịu hạn có bằng keo hay bạch đàn được không. Thanks
 
nguyenquang25101

nguyenquang25101

Lữ khách
Cây thiên ngân thuộc gỗ nhóm 7 bác ạ! 3 năm đầu phát triển về chiều cao, cây sẽ cao từ 15-25m, các năm tiếp theo sẽ phát triển thân, cây cỡ 6 năm vanh sẽ đạt từ 90-120cm ( tùy theo thổ nhưỡng khu vực trồng), sau 6 năm năng suất ước tính đạt từ 0,8-1m3 gỗ/1cây.
Cây thuộc giống ưa ẩm, với độ dốc lớn cây vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường, nhưng năng xuất sẽ chậm hơn so với khu vực chân đồi ước tính đạt 0,5m3/1cây.
Cây này về khả năng chịu hạn tương đương keo và bạch đàn, nhưng có ưu thế hơn 2 loại cây bạch đàn và keo vì vì cây ko những giữ mầu cho đất mà còn bù lại tới 18% protein từ lá sau khi rụng.
Cảm ơn bác đã quan tâm tới sản phẩm cây giống bên em đang cung cấp, mọi thông tin chi tiết mời bác truy cập trang http://giongcayviet.com, bác còn tìm hiểu thêm bên em sẽ hỗ trợ tư vấn và trực quan cụ thể.
Thank's bác!
 
N

NGOC TRUNG

Lữ khách
Cây thiên ngân thuộc gỗ nhóm 7 bác ạ! 3 năm đầu phát triển về chiều cao, cây sẽ cao từ 15-25m, các năm tiếp theo sẽ phát triển thân, cây cỡ 6 năm vanh sẽ đạt từ 90-120cm ( tùy theo thổ nhưỡng khu vực trồng), sau 6 năm năng suất ước tính đạt từ 0,8-1m3 gỗ/1cây.
Cây thuộc giống ưa ẩm, với độ dốc lớn cây vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường, nhưng năng xuất sẽ chậm hơn so với khu vực chân đồi ước tính đạt 0,5m3/1cây.
Cây này về khả năng chịu hạn tương đương keo và bạch đàn, nhưng có ưu thế hơn 2 loại cây bạch đàn và keo vì vì cây ko những giữ mầu cho đất mà còn bù lại tới 18% protein từ lá sau khi rụng.
Cảm ơn bác đã quan tâm tới sản phẩm cây giống bên em đang cung cấp, mọi thông tin chi tiết mời bác truy cập trang http://giongcayviet.com, bác còn tìm hiểu thêm bên em sẽ hỗ trợ tư vấn và trực quan cụ thể.
Thank's bác!
Đất ruộng ven sông có trồng được không anh nguyenquang25101. khu vực Bình Dương đơn vị nào thu mua chế biến gỗ này không?
Cây thiên ngân thuộc gỗ nhóm 7 bác ạ! 3 năm đầu phát triển về chiều cao, cây sẽ cao từ 15-25m, các năm tiếp theo sẽ phát triển thân, cây cỡ 6 năm vanh sẽ đạt từ 90-120cm ( tùy theo thổ nhưỡng khu vực trồng), sau 6 năm năng suất ước tính đạt từ 0,8-1m3 gỗ/1cây.
Cây thuộc giống ưa ẩm, với độ dốc lớn cây vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường, nhưng năng xuất sẽ chậm hơn so với khu vực chân đồi ước tính đạt 0,5m3/1cây.
Cây này về khả năng chịu hạn tương đương keo và bạch đàn, nhưng có ưu thế hơn 2 loại cây bạch đàn và keo vì vì cây ko những giữ mầu cho đất mà còn bù lại tới 18% protein từ lá sau khi rụng.
Cảm ơn bác đã quan tâm tới sản phẩm cây giống bên em đang cung cấp, mọi thông tin chi tiết mời bác truy cập trang http://giongcayviet.com, bác còn tìm hiểu thêm bên em sẽ hỗ trợ tư vấn và trực quan cụ thể.
Thank's bác!
 
nguyenquang25101

nguyenquang25101

Lữ khách
Đất ruộng ven sông có trồng được không anh nguyenquang25101. khu vực Bình Dương đơn vị nào thu mua chế biến gỗ này không?
Đất ruộng ven sông trồng quá thuận lợi bạn ạ! Hiện giờ giống cây này trên thị trường Việt nam có rất nhiều đơn vị thu mua, nhưng sản lượng gỗ thành phẩm để xuất ra thì chưa có, vì chưa có cây đủ tuổi để khai thác bạn ạ! mọi thông tin liên hệ bạn có thể liên hệ trực tiếp qua đường dây nóng 0925 035885 hoặc 04 85898290, webside: giongcayviet.com bạn nhé!
Cảm ơn bạn đã quan tâm tới sản phẩm giống cây Thiên ngân bên mình! Rất mong nhận được phản hồi của ban!
 
N

NGOC TRUNG

Lữ khách
Đất ruộng ven sông trồng quá thuận lợi bạn ạ! Hiện giờ giống cây này trên thị trường Việt nam có rất nhiều đơn vị thu mua, nhưng sản lượng gỗ thành phẩm để xuất ra thì chưa có, vì chưa có cây đủ tuổi để khai thác bạn ạ! mọi thông tin liên hệ bạn có thể liên hệ trực tiếp qua đường dây nóng 0925 035885 hoặc 04 85898290, webside: giongcayviet.com bạn nhé!
Cảm ơn bạn đã quan tâm tới sản phẩm giống cây Thiên ngân bên mình! Rất mong nhận được phản hồi của ban!
Bạn cho hỏi thêm để mình và những anh em khác biết thêm: trồng trên đất ruộng (đất trồng lúa) thì có phải đào mương lên giồng như trồng cây ăn trái không, nếu trồng để lấy gỗ thì khoảng cách là bao nhiêu mét.
 
nguyenquang25101

nguyenquang25101

Lữ khách
Bạn cho hỏi thêm để mình và những anh em khác biết thêm: trồng trên đất ruộng (đất trồng lúa) thì có phải đào mương lên giồng như trồng cây ăn trái không, nếu trồng để lấy gỗ thì khoảng cách là bao nhiêu mét.
Bạn cho mình số đt mình sẽ điện lại trao đổi cụ thể nhé! Thank
 
hatrantc

hatrantc

Nhà nông nghiệp dư
Cây này chủ yếu làm bột giấy, xay gỗ làm ván ép thôi bạn. Ở trong Nam gọi là cây gáo trắng nhé (do gỗ nó màu trăng), gáo vàng nó khác nữa.
 
Ducgo

Ducgo

Lữ khách
Mình cần mua gỗ thiên ngân đường kính >=30cm. LH: 0949333795 Đức
»
Mình cần mua gỗ thiên ngân đường kính >=30cm. LH: 0949333795 Đức
 

Quảng cáoTop