Rắn ri voi, với ba hình thức nuôi

Con rắn ri voi đã được nuôi từ lâu rồi. Trong đó có thành công và cũng có thất bại.
Thành công thì ít, thất bại thì nhiều. Nhưng trong thành công thật lại ít hơn thành công ảo. Vì thế hiện nay con rắn ri voi, phần lớn là được bắt ngoài thiên nhiên. Nên giá cả vẫn còn cao . Thường người ta nuôi rắn ri voi với 2 hình thức ,
- Nuôi dưới ao hồ, và nuôi trong lu, khạp, thùng... Đều nuôi với môi trường nước.
- Hiện nay tôi đã nuôi rắn ri voi với môi trường trên cạn. Chưa biết có ai nuôi rắn ri voi trên cạn như tôi không? Nếu có xin vào đây bàn bạc nhé.
Dù nuôi với hình nào đi nữa, nó có cái thuận lợi và bất lợi của nó
1- Nuôi trong hồ, ao , nuôi cách này có lợi nhất là về công chăm sóc rất ít, và nuôi với số nhiều.
Nuôi hồ , ao bất lợi là: Không kiểm tra được rắn, không thuần được rắn, không kiểm soát thức ăn, và khẩu phần ăn của rắn. Vì thế sẽ bị hao hụt nhiều.
-Vì vậy muốn tránh hao hụt với cách nuôi ao, hồ. Ta nên hạn chế mật độ, tránh làm rắn kinh động, như thay nước, làm dồn rắn vào 1 chỗ, cho thức ăn quá nhiều, nhưng khó kiểm tra nếu nuôi dưới ao .
- Làm rắn kinh động , dồn rắn lại 1 chỗ là do thay nước. Vì thế tránh thay nước rắn trong nuôi rắn. Nên thả rong cỏ, lục bình để làm sạch nước và cho rắn trú ẩn. Nếu đáy hồ nuôi có đất cát, bùn để rắn chui vào , cũng là 1 biện pháp tốt tránh rắn cắn nhau, gây hao hụt, và là nơi cho rắn nghĩ ngơi tiêu hóa thức ăn. Thả thêm những loài cá nhỏ vừa dọn sạch nước, vừa thay đổi món ăn của rắn .
2- Nuôi trong lu, khạp, thùng... Là nuôi riêng rẽ từng con hay 2-3 con trong 1 chỗ nuôi. Nuôi kiểu này rất tốn công chăm, tốn công vệ sinh vật dụng nuôi.
- Nhưng có lợi là kiểm tra rắn rất tốt, đều chĩnh thức ăn hợp lý, tránh rắn cắn nhau gây thương tích , ít hao hụt, mau lớn và không tốn thức nhiều như nuôi ao, hồ. Thuần thục rắn rất dễ
3- Nuôi rắn ri voi với môi trường trên cạn. Đây là kiểu nuôi mới, tôi mới nuôi thử nghiệp 1 năm .
- Với cách nuôi này theo tôi rất hiệu quả. - Những cái có lợi là: Kiểm tra rắn rất tốt, đều chĩnh thức ăn hợp lý, tránh rắn cắn nhau gây thương tích , ít hao hụt, mau lớn và không tốn thức nhiều như nuôi ao, hồ. Thuần thục rắn rất dễ, và ít công chăm sóc hơn nuôi thùng, khạp và nuôi ao hồ.
Nuôi thùng ,khạp, lu, nuôi trên cạn, có nhiều ưu điểm gần bằng nhau. và cao hơn hơn nuôi trong ao, hồ. Công chăm sóc lại nhiều hơn nuôi ao hồ.
Nuôi trên cạn phải luyện cho rắn ăn mồi tĩnh, cho rắn ăn nhiều loại thức ăn, thuần thục rắn, như rắn ráo trâu, đó mới là thành công.
Hiện nay tôi nuôi trên cạn được 1 năm , đã có kết quả tốt. Nhưng vẫn còn nhiều cái cần phải tìm hiểu thêm,. Vì thế xin bà con vào đây chia sẽ để tôi được học hỏi thêm .
 


Sao ko nghe ai bàn về vấn đề nuôi ri voi dưới ao nhưng xủ lý nước bằng men vi sinh ko cần phải thay nước như hội nuôi ếch của tụi cháu , chất thải của ri voi chắc ko nhiều bằng con ếch đâu ha chú vũ, nhưng tụi cháu đã thành công với mô hình nuôi ếch bằng vi sinh những loại men xữ lý nước rất tốt , trong nước có những độc tố rất hại cho vật nuôi dưới nước và men vi sinh cũng xử lý đc chất thải và cặn bã rất hiệu quả. Nên con nghĩ có thể áp dụng mô hình này để nuôi ri voi , vài lời góp ý nông cạn mong chú va mọi người đừng cười.
 
Con rắn ri voi đã được nuôi từ lâu rồi. Trong đó có thành công và cũng có thất bại.
Thành công thì ít, thất bại thì nhiều. Nhưng trong thành công thật lại ít hơn thành công ảo. Vì thế hiện nay con rắn ri voi, phần lớn là được bắt ngoài thiên nhiên. Nên giá cả vẫn còn cao . Thường người ta nuôi rắn ri voi với 2 hình thức ,
- Nuôi dưới ao hồ, và nuôi trong lu, khạp, thùng... Đều nuôi với môi trường nước.
- Hiện nay tôi đã nuôi rắn ri voi với môi trường trên cạn. Chưa biết có ai nuôi rắn ri voi trên cạn như tôi không? Nếu có xin vào đây bàn bạc nhé.
Dù nuôi với hình nào đi nữa, nó có cái thuận lợi và bất lợi của nó
1- Nuôi trong hồ, ao , nuôi cách này có lợi nhất là về công chăm sóc rất ít, và nuôi với số nhiều.
Nuôi hồ , ao bất lợi là: Không kiểm tra được rắn, không thuần được rắn, không kiểm soát thức ăn, và khẩu phần ăn của rắn. Vì thế sẽ bị hao hụt nhiều.
-Vì vậy muốn tránh hao hụt với cách nuôi ao, hồ. Ta nên hạn chế mật độ, tránh làm rắn kinh động, như thay nước, làm dồn rắn vào 1 chỗ, cho thức ăn quá nhiều, nhưng khó kiểm tra nếu nuôi dưới ao .
- Làm rắn kinh động , dồn rắn lại 1 chỗ là do thay nước. Vì thế tránh thay nước rắn trong nuôi rắn. Nên thả rong cỏ, lục bình để làm sạch nước và cho rắn trú ẩn. Nếu đáy hồ nuôi có đất cát, bùn để rắn chui vào , cũng là 1 biện pháp tốt tránh rắn cắn nhau, gây hao hụt, và là nơi cho rắn nghĩ ngơi tiêu hóa thức ăn. Thả thêm những loài cá nhỏ vừa dọn sạch nước, vừa thay đổi món ăn của rắn .
2- Nuôi trong lu, khạp, thùng... Là nuôi riêng rẽ từng con hay 2-3 con trong 1 chỗ nuôi. Nuôi kiểu này rất tốn công chăm, tốn công vệ sinh vật dụng nuôi.
- Nhưng có lợi là kiểm tra rắn rất tốt, đều chĩnh thức ăn hợp lý, tránh rắn cắn nhau gây thương tích , ít hao hụt, mau lớn và không tốn thức nhiều như nuôi ao, hồ. Thuần thục rắn rất dễ
3- Nuôi rắn ri voi với môi trường trên cạn. Đây là kiểu nuôi mới, tôi mới nuôi thử nghiệp 1 năm .
- Với cách nuôi này theo tôi rất hiệu quả. - Những cái có lợi là: Kiểm tra rắn rất tốt, đều chĩnh thức ăn hợp lý, tránh rắn cắn nhau gây thương tích , ít hao hụt, mau lớn và không tốn thức nhiều như nuôi ao, hồ. Thuần thục rắn rất dễ, và ít công chăm sóc hơn nuôi thùng, khạp và nuôi ao hồ.
Nuôi thùng ,khạp, lu, nuôi trên cạn, có nhiều ưu điểm gần bằng nhau. và cao hơn hơn nuôi trong ao, hồ. Công chăm sóc lại nhiều hơn nuôi ao hồ.
Nuôi trên cạn phải luyện cho rắn ăn mồi tĩnh, cho rắn ăn nhiều loại thức ăn, thuần thục rắn, như rắn ráo trâu, đó mới là thành công.
Hiện nay tôi nuôi trên cạn được 1 năm , đã có kết quả tốt. Nhưng vẫn còn nhiều cái cần phải tìm hiểu thêm,. Vì thế xin bà con vào đây chia sẽ để tôi được học hỏi thêm .
Con ri voi có ăn được ếch với gà con suốt được không bác Vũ
Sao ko nghe ai bàn về vấn đề nuôi ri voi dưới ao nhưng xủ lý nước bằng men vi sinh ko cần phải thay nước như hội nuôi ếch của tụi cháu , chất thải của ri voi chắc ko nhiều bằng con ếch đâu ha chú vũ, nhưng tụi cháu đã thành công với mô hình nuôi ếch bằng vi sinh những loại men xữ lý nước rất tốt , trong nước có những độc tố rất hại cho vật nuôi dưới nước và men vi sinh cũng xử lý đc chất thải và cặn bã rất hiệu quả. Nên con nghĩ có thể áp dụng mô hình này để nuôi ri voi , vài lời góp ý nông cạn mong chú va mọi người đừng cười.
Tính lấn sân qua con ri voi nữa hả ông anh
 
Ếch nhái ri voi ăn tốt thôi, còn gà con phải tập. Gà, chim, chuột... phải làm sạch lông, cắt miếng nhỏ tập cho ăn dần rồi quen. Rắn ri voi ăn được thịt heo, bò, trâu... nữa đó nếu mình tập đút mồi chuyền.
hamster, sẳn có ếch nuôi , nếu nuôi rắn ri voi thì OK rồi hi hi
Rắn ri voi còn nhỏ rất thích con nòng nọc, lớn vẫn ăn
 
Con ri voi có ăn được ếch với gà con suốt được không bác Vũ

Tính lấn sân qua con ri voi nữa hả ông anh
phuchócmôn nuôi không...???!
Ếch nhái ri voi ăn tốt thôi, còn gà con phải tập. Gà, chim, chuột... phải làm sạch lông, cắt miếng nhỏ tập cho ăn dần rồi quen. Rắn ri voi ăn được thịt heo, bò, trâu... nữa đó nếu mình tập đút mồi chuyền.
hamster, sẳn có ếch nuôi , nếu nuôi rắn ri voi thì OK rồi hi hi
Rắn ri voi còn nhỏ rất thích con nòng nọc, lớn vẫn ăn
con sợ ếch đẻ không kịp rắn ăn quá bác Vũ ới...!!
bác Vũ và gia đình vẫn khỏe hả bác..con đang ở long an,bữa nào con xắp xếp thời gian con se qua diện kiến bác nhé!lúc đó bác nhín chúc thời gian được không bác,..,,???
 
Rắn ri voi nuôi 1 năm là bán được, nhưng muốn giá cao để rắn đạt trên 1 kg là loại đại, thời gian phải lâu hơn.
Ri voi ; Dưới 250gram là loại 3 , 250gram- 490gram là loại 2, từ 500gram-1kg là loại 1, trên 1 kg là loại đại. Tùy loại, tùy giá cở nào cũng bán được .
 
Con rắn ri voi đã được nuôi từ lâu rồi. Trong đó có thành công và cũng có thất bại.
Thành công thì ít, thất bại thì nhiều. Nhưng trong thành công thật lại ít hơn thành công ảo. Vì thế hiện nay con rắn ri voi, phần lớn là được bắt ngoài thiên nhiên. Nên giá cả vẫn còn cao . Thường người ta nuôi rắn ri voi với 2 hình thức ,
- Nuôi dưới ao hồ, và nuôi trong lu, khạp, thùng... Đều nuôi với môi trường nước.
- Hiện nay tôi đã nuôi rắn ri voi với môi trường trên cạn. Chưa biết có ai nuôi rắn ri voi trên cạn như tôi không? Nếu có xin vào đây bàn bạc nhé.
Dù nuôi với hình nào đi nữa, nó có cái thuận lợi và bất lợi của nó
1- Nuôi trong hồ, ao , nuôi cách này có lợi nhất là về công chăm sóc rất ít, và nuôi với số nhiều.
Nuôi hồ , ao bất lợi là: Không kiểm tra được rắn, không thuần được rắn, không kiểm soát thức ăn, và khẩu phần ăn của rắn. Vì thế sẽ bị hao hụt nhiều.
-Vì vậy muốn tránh hao hụt với cách nuôi ao, hồ. Ta nên hạn chế mật độ, tránh làm rắn kinh động, như thay nước, làm dồn rắn vào 1 chỗ, cho thức ăn quá nhiều, nhưng khó kiểm tra nếu nuôi dưới ao .
- Làm rắn kinh động , dồn rắn lại 1 chỗ là do thay nước. Vì thế tránh thay nước rắn trong nuôi rắn. Nên thả rong cỏ, lục bình để làm sạch nước và cho rắn trú ẩn. Nếu đáy hồ nuôi có đất cát, bùn để rắn chui vào , cũng là 1 biện pháp tốt tránh rắn cắn nhau, gây hao hụt, và là nơi cho rắn nghĩ ngơi tiêu hóa thức ăn. Thả thêm những loài cá nhỏ vừa dọn sạch nước, vừa thay đổi món ăn của rắn .
2- Nuôi trong lu, khạp, thùng... Là nuôi riêng rẽ từng con hay 2-3 con trong 1 chỗ nuôi. Nuôi kiểu này rất tốn công chăm, tốn công vệ sinh vật dụng nuôi.
- Nhưng có lợi là kiểm tra rắn rất tốt, đều chĩnh thức ăn hợp lý, tránh rắn cắn nhau gây thương tích , ít hao hụt, mau lớn và không tốn thức nhiều như nuôi ao, hồ. Thuần thục rắn rất dễ
3- Nuôi rắn ri voi với môi trường trên cạn. Đây là kiểu nuôi mới, tôi mới nuôi thử nghiệp 1 năm .
- Với cách nuôi này theo tôi rất hiệu quả. - Những cái có lợi là: Kiểm tra rắn rất tốt, đều chĩnh thức ăn hợp lý, tránh rắn cắn nhau gây thương tích , ít hao hụt, mau lớn và không tốn thức nhiều như nuôi ao, hồ. Thuần thục rắn rất dễ, và ít công chăm sóc hơn nuôi thùng, khạp và nuôi ao hồ.
Nuôi thùng ,khạp, lu, nuôi trên cạn, có nhiều ưu điểm gần bằng nhau. và cao hơn hơn nuôi trong ao, hồ. Công chăm sóc lại nhiều hơn nuôi ao hồ.
Nuôi trên cạn phải luyện cho rắn ăn mồi tĩnh, cho rắn ăn nhiều loại thức ăn, thuần thục rắn, như rắn ráo trâu, đó mới là thành công.
Hiện nay tôi nuôi trên cạn được 1 năm , đã có kết quả tốt. Nhưng vẫn còn nhiều cái cần phải tìm hiểu thêm,. Vì thế xin bà con vào đây chia sẽ để tôi được học hỏi thêm .

Anh vui lòng nói rõ hơn về cách nuôi trên cạn là thế nào vậy a ? Không zống như nuôi trong bể xi măng và nuôi trong lưu khạp hả a ?
 
nuôi trên cạn nghe hấp dẫn quá bác. Khi nào mát trời bác Xuân Vũ up vài tấm hình cho cháu xem học hỏi với. Tại cháu ở xa, muốn lên bác hơi khó ạ ^_^
 
Nuôi trên cạn cũng ở trong hồ, bể, chuồng , nhưng không có nước

Cách này đúng là mới nghe, thấy cũng hay hay ! Nếu ok chắc sẽ tốt hơn nuôi trong ao hồ đỡ tốn nước, giảm được chi phí, tôi nghỉ chắc chỉ cần cho nó uống nước là đủ ?
 
Đang thử nghiệm, chưa có nhiều kinh nghiệm, nên chưa chia sẽ, chỉ mới được vụ rắn thôi.
Nói chung là không có nước để trầm mình. Nước uống dĩ nhiên là phải có. Khô da thì tạo môi trường ẩm ướt ...
 
Mình là người thường xuyên ghé qua diễn đàn để xem tin tức nông nghiệp. Thấy anh Xuân Vũ và các bạn trong DĐ hay bàn tới con rắn ri voi cũng hay quá nên mình cũng định nuôi thử nghiệm
Mình đã xây cái hồ xi măng diện tích 2,5m x 1m, cao 1m; thành hồ ốp gạch men; đáy hồ lán xi măng. Mình ngâm nước phèn chua được khoảng 1 tuần rồi, định tuần sau là thả khoảng 20 con vào nuôi thử. Mình định như vầy, mọi người góp ý giùm mình nhé:
+ Lót 1 lớp cát dày khoảng 10cm khoảng 1/2 diện tích đáy hồ;
+ Nước cho vào khoảng 15cm, đồng thời cho thêm 1 ít lục bình vào hồ.
+ Thức ăn là cá trê phi, thả mỗi lần 1 ít vào khi nào ăn hết thả tiếp

Do là lần đầu nuôi nên nhiều thứ còn chưa biết, mong anh Xuân Vũ và mọi người giúp và tư vấn giùm mình nhé!!!!
 
Mình là người thường xuyên ghé qua diễn đàn để xem tin tức nông nghiệp. Thấy anh Xuân Vũ và các bạn trong DĐ hay bàn tới con rắn ri voi cũng hay quá nên mình cũng định nuôi thử nghiệm
Mình đã xây cái hồ xi măng diện tích 2,5m x 1m, cao 1m; thành hồ ốp gạch men; đáy hồ lán xi măng. Mình ngâm nước phèn chua được khoảng 1 tuần rồi, định tuần sau là thả khoảng 20 con vào nuôi thử. Mình định như vầy, mọi người góp ý giùm mình nhé:
+ Lót 1 lớp cát dày khoảng 10cm khoảng 1/2 diện tích đáy hồ;
+ Nước cho vào khoảng 15cm, đồng thời cho thêm 1 ít lục bình vào hồ.
+ Thức ăn là cá trê phi, thả mỗi lần 1 ít vào khi nào ăn hết thả tiếp

Do là lần đầu nuôi nên nhiều thứ còn chưa biết, mong anh Xuân Vũ và mọi người giúp và tư vấn giùm mình nhé!!!!
Tất cả đều không tốt cho rắn ri voi. Tôi có trả lời bên kia cho bạn rồi đó
Ví dụ:
-Con trùng nó phải sống trong phân, đất bủn, nên dơ bẩn, ẩm ướt, nhầy nhụa... Nếu đem con trùng nuôi ở nơi cao ráo sạch sẽ thì nó có thể sống được không....
Con rắn ri voi sống ở bưng biền, có cỏ cây, rong bèo, đất bùn, ăn nhiều thức ăn khác...
Thế thì mỗi con có cách sống riêng biệt của nó. Muốn nuôi nó sinh trưởng , sinh sản tốt, thì phải có môi trường nuôi tốt với nó.
 
Tất cả đều không tốt cho rắn ri voi. Tôi có trả lời bên kia cho bạn rồi đó
Ví dụ:
-Con trùng nó phải sống trong phân, đất bủn, nên dơ bẩn, ẩm ướt, nhầy nhụa... Nếu đem con trùng nuôi ở nơi cao ráo sạch sẽ thì nó có thể sống được không....
Con rắn ri voi sống ở bưng biền, có cỏ cây, rong bèo, đất bùn, ăn nhiều thức ăn khác...
Thế thì mỗi con có cách sống riêng biệt của nó. Muốn nuôi nó sinh trưởng , sinh sản tốt, thì phải có môi trường nuôi tốt với nó.


Em thấy phần phản hồi của anh rồi.
Thanks vì anh đã tư vấn cho em nhé!
Tại em nghe người ta chỉ ngâm phèn chua cho mau hết chất xi măng nên liều ngâm thử.
Hồ thi em xây như vậy rồi nên không biết sao để xử lý nữa.
Tại em thấy anh và các bạn trên DD thảo luận về vấn đề nuôi thấy thích quá nên em liều thử. Em làm việc NN nên cũng không có time nhiều nên em mới nghĩ ra cách nuôi vậy đó ^^

Em nghĩ chỉ có 20 con chắc cũng không đến nỗi nào, em biết anh có thâm niên nghề rồi nên nhờ anh dành ít time tư vấn giùm em. Với diện tích hồ 2,5mx 1m, cao 1m; đáy lán xi măng; thành hồ em lỡ ốp gạch men rồi
Như vậy em có thể xử lý ntn để nuôi được vậy anh? trong quá trình mua giống và cách thay nước, cho ăn có gì đặc biệt lưu ý không anh!
 
Ai nuoi rắn ri voi trong khap cho minh hoi .nuôi trong khap để phản nhiêu nc là vừa minh có can để j vô cho răn chui vô k.
 


Back
Top