Bán Sa đéc- bán vài cặp trĩ 7 màu vàng+đỏ, chim trích cồ thuần chủng.

#1
Cần bán vài cặp trĩ 7 màu đỏ và vàng, xanh đủ mọi lứa tuổi, chim trìch cồ thuần chủng. Ace có nhu cầu XLH: 0903 111 252 gặp CHIẾN SA ĐÉC, ĐỒNG THÁP. Cám ơn ACE đã quan tâm.


 

Last edited:
Top