Sử dụng phân bón cho cây cao su

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Bón phân cho thời kỳ  kiến thiết cơ bản

Trong suốt thời kỳ KTCB phân khoáng được khuyến cáo bón 5 lần trong năm đầu; 4 lần trong năm thứ hai và 3 lần trong năm thứ 3, thứ tư và thứ 5, và 2 lần trong năm thứ 6. Trừ trường hợp nơi nào cây đậu phủ đất mọc tốt và được duy trì trong các năm thì phân N chỉ được bón trong năm đầu. Lượng bón ở một số nước như sau:

Aán Độ: bón 260 kgN + 220 kg P2O5 + 104 kg K2O + 21 kg MgO/ ha.

IndonesiA:  bón 290 kgN + 310 kg P2O5 + 130 kg K2O + 50 kg MgO/ ha.

Thái Lan: bón 230 kgN + 280 kg P2O5 + 170 kg K2O + 25 kg MgO/ ha.

Brazil: bón 205 kgN + 200 kg P2O5 + 125 kg K2O + 45 kg MgO/ ha.

Ở VN quy trình bón phân của Tập đoàn Cao Su như sau (Tổng Công Ty Cao Su Việt Nam, 1997):


Hạng đấtMật độ

(cây/ ha)Năm thứĐạm

(kg N/ ha/năm)Lân

(kg P2O5/ ha/năm)Kali

(kg K2O/ ha/năm)

 

 

I 

 

4761

2

3-616

47

6316

47

638

14

22

Cộng315325110

 

 

 

IIa &IIb 

 

 

5121

2

3-717

51

6817

51

688

15

24

Cộng408432143

 

 

 

III 

 

 

5551

2

3

4-718

42

55

7318

42

73

739

20

26

26

Cộng407425159

Theo Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited:

Đối tácTop