Sử dụng phân bón lá Hyponex cho phong lan và cây kiểng

  • Thread starter levantu
  • Ngày gửi
levantu

levantu

Lữ khách
#1
DSC02166.JPG

Qua kinh nghiệm trồng lan và chơi cây kiểng. Tôi xin giới thiệu đến quý anh chị sử dụng những sản phẩm nhập từ Nhật Bản
1. Phân Hyponex Promix dạng viên 12-12-12:
- Một bịch 105 viên. Sản phẩm không mùi, thân thiện với môi trường, phân chậm tan hiệu lực kéo dài từ 3-6 tuần. Thích hợp nhiều loại hoa kiểng, bonsai trồng trong nhà và ngoài trời. Giúp cây đẻ nhánh, nảy chồi, ra đọt nhanh, ra hoa nhiều và giữ cho hoa lâu tàn màu hoa đậm và đẹp. Tăng khả năng đề kháng với sâu bệnh và thời tiết bất lợi.
- Cách sử dụng: Rãi trên chậu kiểng hoặc Bonsai:
+ Chậu đường kính từ 15 -20 cm từ 2-3 viên.
+ Nếu đường kính chậu lớn hơn thì cách 15 cm rãi 1 viên.
2. Phân Hyponex Liquid dạng lỏng 6-10-5:
- Quy cách: chai 160 ml.
- Liều lượng sử dụng:
+ Phong lan, Bon sai, các loại hoa kiểng, hoa hồng, ly, layon, cát tường....10-20ml/10 lít nước.
- Giúp ra rể cực mạnh, phân hóa mẩm hoa và giử cho hoa lâu tàn.
- Sử dụng trước và sau khi ra hoa.
3. Phân Hyponex Powded dạng bột 6,5-6-19:
- Phân bón dạng bột có hàm lượng Kali cao giúp cho hoa lâu tàn, màu sắc hoa đẹp hơn. Kích thích ra hoa nhiều ra hoa theo ý muốn và tăng khả năng đề kháng với sâu bệnh và thời tiết bất lợi như mưa nhiều nhiệt độ xuống thấp.
- Liều lượng sử dụng:
+ Hoa kiểng, bonsai: 3-5gr/lít nước.
+ Phong lan, địa lan, xương rồng: 1gr/lít nước.
4. Phân Magamp-k dạng bột 6-40-6-15:
- Phân bón dạng hạt có hàm lượng Lân cao giúp tăng quá trình phát triển hệ rễ, giúp phân hóa mầm hoa, trổ hoa nhiều và đồng loạt.
- Cách sử dụng:
+ Trộn lẩn với đất hoặc chất làm phân bón lót: 0,5 - 1,5 kg/ 3 m3 đất.
+ Rãi trên mặt chậu 1gam/chậu đường kính 15 cm.
Anh chị nào có nhu cầu xin liên hệ Tú; Đt: 0918.445777.
Xin chào và chúc thành công!
DSC02166.JPG

Qua kinh nghiệm trồng lan và chơi cây kiểng. Tôi xin giới thiệu đến quý anh chị sử dụng những sản phẩm nhập từ Nhật Bản
1. Phân Hyponex Promix dạng viên 12-12-12:
- Một bịch 105 viên. Sản phẩm không mùi, thân thiện với môi trường, phân chậm tan hiệu lực kéo dài từ 3-6 tuần. Thích hợp nhiều loại hoa kiểng, bonsai trồng trong nhà và ngoài trời. Giúp cây đẻ nhánh, nảy chồi, ra đọt nhanh, ra hoa nhiều và giữ cho hoa lâu tàn màu hoa đậm và đẹp. Tăng khả năng đề kháng với sâu bệnh và thời tiết bất lợi.
- Cách sử dụng: Rãi trên chậu kiểng hoặc Bonsai:
+ Chậu đường kính từ 15 -20 cm từ 2-3 viên.
+ Nếu đường kính chậu lớn hơn thì cách 15 cm rãi 1 viên.
2. Phân Hyponex Liquid dạng lỏng 6-10-5:
- Quy cách: chai 160 ml.
- Liều lượng sử dụng:
+ Phong lan, Bon sai, các loại hoa kiểng, hoa hồng, ly, layon, cát tường....10-20ml/10 lít nước.
- Giúp ra rể cực mạnh, phân hóa mẩm hoa và giử cho hoa lâu tàn.
- Sử dụng trước và sau khi ra hoa.
3. Phân Hyponex Powded dạng bột 6,5-6-19:
- Phân bón dạng bột có hàm lượng Kali cao giúp cho hoa lâu tàn, màu sắc hoa đẹp hơn. Kích thích ra hoa nhiều ra hoa theo ý muốn và tăng khả năng đề kháng với sâu bệnh và thời tiết bất lợi như mưa nhiều nhiệt độ xuống thấp.
- Liều lượng sử dụng:
+ Hoa kiểng, bonsai: 3-5gr/lít nước.
+ Phong lan, địa lan, xương rồng: 1gr/lít nước.
4. Phân Magamp-k dạng bột 6-40-6-15:
- Phân bón dạng hạt có hàm lượng Lân cao giúp tăng quá trình phát triển hệ rễ, giúp phân hóa mầm hoa, trổ hoa nhiều và đồng loạt.
- Cách sử dụng:
+ Trộn lẩn với đất hoặc chất làm phân bón lót: 0,5 - 1,5 kg/ 3 m3 đất.
+ Rãi trên mặt chậu 1gam/chậu đường kính 15 cm.
Anh chị nào có nhu cầu xin liên hệ Tú; Đt: 0918.445777.
Xin chào và chúc thành công!
 

tranvanlocninhbinhphuoc

tranvanlocninhbinhphuoc

_
Nông dân @
#2
DSC02166.JPG

Qua kinh nghiệm trồng lan và chơi cây kiểng. Tôi xin giới thiệu đến quý anh chị sử dụng những sản phẩm nhập từ Nhật Bản
1. Phân Hyponex Promix dạng viên 12-12-12:
- Một bịch 105 viên. Sản phẩm không mùi, thân thiện với môi trường, phân chậm tan hiệu lực kéo dài từ 3-6 tuần. Thích hợp nhiều loại hoa kiểng, bonsai trồng trong nhà và ngoài trời. Giúp cây đẻ nhánh, nảy chồi, ra đọt nhanh, ra hoa nhiều và giữ cho hoa lâu tàn màu hoa đậm và đẹp. Tăng khả năng đề kháng với sâu bệnh và thời tiết bất lợi.
- Cách sử dụng: Rãi trên chậu kiểng hoặc Bonsai:
+ Chậu đường kính từ 15 -20 cm từ 2-3 viên.
+ Nếu đường kính chậu lớn hơn thì cách 15 cm rãi 1 viên.
2. Phân Hyponex Liquid dạng lỏng 6-10-5:
- Quy cách: chai 160 ml.
- Liều lượng sử dụng:
+ Phong lan, Bon sai, các loại hoa kiểng, hoa hồng, ly, layon, cát tường....10-20ml/10 lít nước.
- Giúp ra rể cực mạnh, phân hóa mẩm hoa và giử cho hoa lâu tàn.
- Sử dụng trước và sau khi ra hoa.
3. Phân Hyponex Powded dạng bột 6,5-6-19:
- Phân bón dạng bột có hàm lượng Kali cao giúp cho hoa lâu tàn, màu sắc hoa đẹp hơn. Kích thích ra hoa nhiều ra hoa theo ý muốn và tăng khả năng đề kháng với sâu bệnh và thời tiết bất lợi như mưa nhiều nhiệt độ xuống thấp.
- Liều lượng sử dụng:
+ Hoa kiểng, bonsai: 3-5gr/lít nước.
+ Phong lan, địa lan, xương rồng: 1gr/lít nước.
4. Phân Magamp-k dạng bột 6-40-6-15:
- Phân bón dạng hạt có hàm lượng Lân cao giúp tăng quá trình phát triển hệ rễ, giúp phân hóa mầm hoa, trổ hoa nhiều và đồng loạt.
- Cách sử dụng:
+ Trộn lẩn với đất hoặc chất làm phân bón lót: 0,5 - 1,5 kg/ 3 m3 đất.
+ Rãi trên mặt chậu 1gam/chậu đường kính 15 cm.
Anh chị nào có nhu cầu xin liên hệ Tú; Đt: 0918.445777.
Xin chào và chúc thành công!
ok lan này sử dụng cho lan rừng rất hiệu quả mình đang sử dụng đây .
 
levantu

levantu

Lữ khách
#3
DSC02166.JPG

Qua kinh nghiệm trồng lan và chơi cây kiểng. Tôi xin giới thiệu đến quý anh chị sử dụng những sản phẩm nhập từ Nhật Bản
1. Phân Hyponex Promix dạng viên 12-12-12:
- Một bịch 105 viên. Sản phẩm không mùi, thân thiện với môi trường, phân chậm tan hiệu lực kéo dài từ 3-6 tuần. Thích hợp nhiều loại hoa kiểng, bonsai trồng trong nhà và ngoài trời. Giúp cây đẻ nhánh, nảy chồi, ra đọt nhanh, ra hoa nhiều và giữ cho hoa lâu tàn màu hoa đậm và đẹp. Tăng khả năng đề kháng với sâu bệnh và thời tiết bất lợi.
- Cách sử dụng: Rãi trên chậu kiểng hoặc Bonsai:
+ Chậu đường kính từ 15 -20 cm từ 2-3 viên.
+ Nếu đường kính chậu lớn hơn thì cách 15 cm rãi 1 viên.
2. Phân Hyponex Liquid dạng lỏng 6-10-5:
- Quy cách: chai 160 ml.
- Liều lượng sử dụng:
+ Phong lan, Bon sai, các loại hoa kiểng, hoa hồng, ly, layon, cát tường....10-20ml/10 lít nước.
- Giúp ra rể cực mạnh, phân hóa mẩm hoa và giử cho hoa lâu tàn.
- Sử dụng trước và sau khi ra hoa.
3. Phân Hyponex Powded dạng bột 6,5-6-19:
- Phân bón dạng bột có hàm lượng Kali cao giúp cho hoa lâu tàn, màu sắc hoa đẹp hơn. Kích thích ra hoa nhiều ra hoa theo ý muốn và tăng khả năng đề kháng với sâu bệnh và thời tiết bất lợi như mưa nhiều nhiệt độ xuống thấp.
- Liều lượng sử dụng:
+ Hoa kiểng, bonsai: 3-5gr/lít nước.
+ Phong lan, địa lan, xương rồng: 1gr/lít nước.
4. Phân Magamp-k dạng bột 6-40-6-15:
- Phân bón dạng hạt có hàm lượng Lân cao giúp tăng quá trình phát triển hệ rễ, giúp phân hóa mầm hoa, trổ hoa nhiều và đồng loạt.
- Cách sử dụng:
+ Trộn lẩn với đất hoặc chất làm phân bón lót: 0,5 - 1,5 kg/ 3 m3 đất.
+ Rãi trên mặt chậu 1gam/chậu đường kính 15 cm.
Anh chị nào có nhu cầu xin liên hệ Tú; Đt: 0918.445777.
Xin chào và chúc thành công!
Agriviet.Com-hyponex.jpg
 

Đối tác


Top