Tây Ninh: Bán Nhám Cái hay Mua Nhím đực!

nghung17

Lữ khách
Hiện gia đình tôi có 3 Nhím cái nhưng không có đực tôi dự định như sau:
Phương án 1: Mua 2 nhím đực (1 con ~ 10kg và 1 con ~ 6kg)

Phương án 2: Sẽ bán 3 Nhím cái (2 con ~ 10kg/1 con và 1 con ~ 6kg)
Ai có bán nhím đực hoặc là mua Nhím cái thì liên hệ cho tôi theo số 0989 365 345
 


Bài viết tương tựTop