Thảo luận Thắc mắc - bắp nếp tím

Hiện nay em thấy có dòng bắp tím này cũng tính trồng thử mà không biết thế nào? Anh em trong đây có ai trồng qua dòng này chưa vậy tư vấn giùm em phát.
p/s: tên gì mà fan 111 ấy
bắp tím f111.jpg

»
 
Top