Thắc mắc về bệnh gum

#1
Hiện mình đang nuôi 300 e gà 35 ngày tuổi, vừa rồi bị dich gum ra đi 15 e. Đàn gà này mính nuôi lấy gà mái đẻ trứng. Nhưng h bị gumboro không biết có ảnh hưởng gì đến khả năng đẻ trứng không?? (Trứng thương phẩm chứ k ấp làm giống nhé). Mong các cao thủ giúp đỡ. Thanks!!
 

Dova Hùng

Có kinh nghiệm
#3
Hiện mình đang nuôi 300 e gà 35 ngày tuổi, vừa rồi bị dich gum ra đi 15 e. Đàn gà này mính nuôi lấy gà mái đẻ trứng. Nhưng h bị gumboro không biết có ảnh hưởng gì đến khả năng đẻ trứng không?? (Trứng thương phẩm chứ k ấp làm giống nhé). Mong các cao thủ giúp đỡ. Thanks!!
Khi đàn gà bị bệnh gumboro và khỏi nó sẽ có miễn dịch suốt đời. Còn về phần đẻ trứng cũng không ảnh hưởng gì đâu. Nhưng nuôi gà đẻ nên chon lọc và loại thải triệt để ko là tốn cám vì đẻ ít.
 
#4
Khi đàn gà bị bệnh gumboro và khỏi nó sẽ có miễn dịch suốt đời. Còn về phần đẻ trứng cũng không ảnh hưởng gì đâu. Nhưng nuôi gà đẻ nên chon lọc và loại thải triệt để ko là tốn cám vì đẻ ít.
Thanks bạn
[DOUBLEPOST=1417312084,1417312043][/DOUBLEPOST]
Thông thường bọn gà khi đã mắc bệnh dù chữa khỏi thì cũng không bao giờ đạt năng suất về mọi mặt.
Thanks