Bán Thái Bình ! Gà tân châu ! phonix

#1
1. Em khét Sữa gà tầm gần 6 tháng. seri lớn gà đang thay lông gà con,trích râu,chân vuông rảnh nha. gà gốc tốt... 2 lông chúa do 1 chút sơ ý đã rụng đang ra lại nha.... người full lông máu nha. gai như nhím.

2 lông bị rụng rồi =)) đã ra lại
2.1 đàn phonix vs tân châu 2 tuần đến 1 tháng tuổi.3. 1 đàn gồm 1 đôi khét vàng vs 1 trống nhạn gà 1 tháng hơn chụp chung với em xám nha.

Nhà đang thiếu chuồng nhốt gà lứa mới nên còn mấy em này cho đi anh em ai cần liên hệ mình nha...............


Mấy con gà cha post anh em xem chơi.
Khét Vàng


Khét Vàng Đen


Nhạn Con ! ( hiện tại đang nọc )Nhạn Bố đã mất !Chúc AE đầu tuần vui vẻ ! 1 tuần làm việc công tác nhiều may mắn.
Cần thì anh em có thể liên hệ dưới chữ ký nha.