Thỏ NewZealand thuần chủng!

 • Thread starter Vũ Xuân Tùng
 • Ngày gửi
Thỏ NewZealand thuần chủng: KHÔNG CHẤT LƯỢNG KHÔNG BÁN
1: Con giống:
 • Đàn thỏ sinh sản con giống (bố mẹ) có trọng lượng từ 4,0 kg một con trở lên
 • Quản lý huyết thống nghiêm ngặt, đảm bảo con giống khi chuyển giao cho khách không đồng huyết, cận huyết
 • Thỏ hậu bị (loại 2kg/con trở lên) được chọn lọc kỹ qua 3 lần (30 ngày tuổi, 60 ngày tuổi và 90 ngày tuổi)
 • Chủng ngừa và phòng bệnh đầy đủ (Cầu trùng, Ecoli, Viêm ruột, Ghẻ, Bại huyết ...) các thời điểm (5, 15, 30 và 60 ngày tuổi)
2: Thỏ thương phẩm:
 • Chỉ cung cấp thỏ thương phẩm có trọng lượng từ 2,5kg/con trở lên với thời gian nuôi tối thiểu từ 4 tháng trở lên
 • Dừng toàn bộ cám công nghiệp và kháng sinh lúc đủ 60 ngày tuổi. Có nghĩa là có tối thiểu 2 tháng nuôi bằng ngô, khoai và rau. Không dư lượng kháng sinh
3: Liên hệ:
 • Giao hàng tận nơi trên địa bàn Hà Nội
 • Các tỉnh khác giao qua xe khách
 • Điện thoại: 0916033777
 Quảng cáoTop