Thời gian sinh trưởng của cây ớt và quả ớt

  • Thread starter thichtrangtrai
  • Ngày gửi
Học tập bác botienthi, cuối năm vừa rồi tôi trồng thí điểm mấy công ớt, nhưng có lẽ trời lạnh (gieo ươm cuối tháng 10 DL, trồng cây ra ruộng đầu tháng 12 DL) nên ớt sinh trưởng chậm, sau khi trồng ra ruộng 4 tháng (cuối tháng 3 DL) mới bắt đầu có hoa. Đã thế quả lại lâu chín (đã được 1 tháng rồi vẫn chưa có biểu hiện chín) mà đang bị rụng rất nhiều (chỉ địa rụng nhiều hơn chỉ thiên). Tôi đang cho phun Clorua Calcium, AMC Bo và Kali, nhưng có lẽ hơi muộn nên quả vẫn tiếp tục rụng. Bà con ai có kinh nghiệm gì giúp tôi với.
 Quảng cáoTop