Thông tin miễn phí - thỏ giống - tài liệu

  • Thread starter thongtinmienphi
  • Ngày gửi
T

thongtinmienphi

Guest
Loa Loa loa;)
Thưa bà con từ này đến ngày 30 tháng 7 năm 2009. Trại Thỏ Newzealand Việt Nhật Ninh Bình giảm giá bán 5[FONT='.VnTime']% [/FONT]cho tất cả các giống thỏ và được tăng thêm 1 cuốn tài liệu kỹ thuật chăn nuôi thỏ. Mọi chi tiết xin liên hệ Anh Nguyễn Văn Sao. ĐT 0985 222 342.
Xin thông báo cho bà con biết!
 


Khuyến mãi kìa bà con ơi !!
055.gif
. Nhưng nội dung tiếp thị sơ sài và đơn điệu 1 cách thảm thương
nosepick.gif
 


Back
Top