Thu mua bồ câu ra ràng số lượng lớn và ổn định.

#1
Do nhu cầu thị trường bồ câu thịt ngày càng cao,Nay trang trại chúng tôi thu mua bồ câu ra ràng số lượng không giới hạn,không phân biệt màu da yêu cầu bồ câu 300g trở lên là được.
Anh chị em nào có khả năng cung cấp xin liên hệ : Mr Thi 0984435492
 

Last edited:
#4
Do nhu cầu thị trường bồ câu thịt ngày càng cao,Nay trang trại chúng tôi thu mua bồ câu ra ràng số lượng không giới hạn,không phân biệt màu da yêu cầu bồ câu 350g trở lên là được.
Anh chị em nào có khả năng cung cấp xin liên hệ : Mr Thi 0984435492
Giá cả như thế nào vậy anh Thi?
 
#11
cà mau xa quá,bạn gửi lên long an được thì mình mua[DOUBLEPOST=1404632133][/DOUBLEPOST]
Do nhu cầu thị trường bồ câu thịt ngày càng cao,Nay trang trại chúng tôi thu mua bồ câu ra ràng số lượng không giới hạn,không phân biệt màu da yêu cầu bồ câu 350g trở lên là được.
Anh chị em nào có khả năng cung cấp xin liên hệ : Mr Thi 0984435492
upppppppppppppppppppppp
 
Last edited:
#13
cám ơn anh[DOUBLEPOST=1405344440][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppp[DOUBLEPOST=1405407886][/DOUBLEPOST]upppppppppp[DOUBLEPOST=1405720355][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppppppppppppppppp[DOUBLEPOST=1405862140][/DOUBLEPOST]uppppppppppppppppppppppppppp[DOUBLEPOST=1405980648][/DOUBLEPOST]
Bồ câu 350g/ con giá 65K/ cặp nha bạn.
uppppppppppppppppppp[DOUBLEPOST=1406206370][/DOUBLEPOST]
Do nhu cầu thị trường bồ câu thịt ngày càng cao,Nay trang trại chúng tôi thu mua bồ câu ra ràng số lượng không giới hạn,không phân biệt màu da yêu cầu bồ câu 350g trở lên là được.
Anh chị em nào có khả năng cung cấp xin liên hệ : Mr Thi 0984435492
uppppppppppppppppppppppppppppppp[DOUBLEPOST=1406414104][/DOUBLEPOST]upppppppppppppppppppppp
 
Last edited: