thức ăn dành cho gà đá

  • Thread starter quyenquyen
  • Ngày gửi
Q

quyenquyen

Guest
#1
<p>&nbsp;</p><p><br />2. Nội dung: C&ocirc;ng ty TNHH Vina Sak&ecirc; chuy&ecirc;n cung cấp thức ăn d&agrave;nh cho g&agrave; đ&aacute;, g&agrave; nu&ocirc;i cảng&nbsp; đ&atilde; được người chơi g&agrave; khẳng định uy t&iacute;n v&agrave; chất lượng</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Chicken Gold l&agrave; sản phẩm được tổng hợp từ c&aacute;c loại ngủ cốc đặc biệt d&agrave;nh cho g&agrave; chọi, c&aacute;c kho&aacute;ng chất , acid amin, enzyme v&agrave; nh&oacute;m Vitamin B tổng hợp.</p><p>C&ocirc;ng dụng đặc trưng của sản phẩm Chicken Gold.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sử dụng sản phẩm Chicken Gold sẽ gi&uacute;p cho g&agrave; c&acirc;n bằng v&agrave; khắc phục t&igrave;nh trạng thiếu dinh dưỡng v&agrave; thiếu m&aacute;u,B12 cộng với Vitamin B v&agrave; c&aacute;c enzyme cần thiết c&oacute; trong sản phẩm sẽ gi&uacute;p cho g&agrave; c&oacute; sức khỏe tốt v&agrave; khỏe mạnh.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vitamin B12 trong sản phẩm sẽ hổ trợ cho g&agrave; trong việc h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c hồng cầu trong qu&aacute; tr&igrave;nh tạo m&aacute;u,Vitamin B12 thức đẩy việc chuyển ho&aacute; thức ăn, đồng thời hổ trợ gia tăng h&agrave;m lượng Protein trong cơ thể, duy tr&igrave; t&igrave;nh trạng khỏe mạnh của tế b&agrave;o thần kinh gi&uacute;p g&agrave; lu&ocirc;n tỉnh t&aacute;o, gan dạ trong l&uacute;c giao chiến.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vitamin B15 trong sản phẩm c&oacute; t&aacute;c dụng gi&uacute;p cho g&agrave; ngăn ngừa mệt mỏi do sự t&iacute;ch tụ axit lactic trong cơ bắp,Vitamin B15 gi&uacute;p cho g&agrave; tăng sức mạnh cơ bắp, tan đi lượng mỡ thừa trong cơ bắp gi&uacute;p g&agrave; nhanh nhẹn , dẻo dai hơn trong qu&aacute; tr&igrave;nh giao chiến</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vitamin B15 chuyển h&oacute;a oxy chống sự gi&agrave; nua của tế b&agrave;o gi&uacute;p cho g&agrave; lu&ocirc;n năng động , sung sức v&agrave; l&agrave;m tăng qu&aacute; tr&igrave;nh trao đổi oxy&nbsp; ở phổi gi&uacute;p g&agrave; bền sức&nbsp; hơn.</p><p><br />Khuyến C&aacute;o:</p><p>&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sản phẩm Chicken Gold l&agrave; sản phẩm gi&agrave;u năng lượng, kho&aacute;ng, acid amin v&agrave; c&aacute;c nh&oacute;m Vitamin B tổng hợp, sản phẩm kh&ocirc;ng d&ugrave;ng thay l&uacute;a v&agrave; c&aacute;c loại ngủ cốc kh&aacute;c, Chicken Gold th&iacute;ch hợp trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i ăn dặm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sử dụng sản phẩm Chicken Gold trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i sẽ gi&uacute;p cho g&agrave; tối ưu ho&aacute; c&ocirc;ng lực, tối ưu ho&aacute; trong việc ph&aacute;t triển cơ, trong g&agrave; thiện chiến v&agrave; gan dạ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sử dụng sản phẩm Chicken Gold cho g&agrave; giống sẽ gi&uacute;p cho g&agrave; cải thiện sinh sản v&agrave; tăng khả năng kh&aacute;ng bệnh.</p><p>&nbsp;</p><p><br />Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng truy cập website: vinasake.com.vn/ ganoidenhat.com.vn để biết th&ecirc;m chi tiết hoặc li&ecirc;n hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976808684 gặp Mr Trung.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lê thị quyên quyên
- Địa chỉ: bình dương
- Điện thoại: 01665566383 - Fax: 01665566383
- email: quyenquyen20394@gmail.com