Thuoc tri ga bi dau mat

#1
Ga e hien 2 thang tuoi va đang nuoi banh cach lót trấu trong thùng giấy để úm. Ga e co hien tuong sưng 1 mặt co nước chảy ra de lau thì 2 mí dính lại vs nhau. Học mắt co sưng to lên. Gà van ăn uống bình thường. Các bác ai co kinh nghiem giúp e với ạ.