Thuốc trị Ốc Sên hàng xách tay từ Mỹ - An toàn cho trẻ nhỏ và vật nuôi

Thuốc trị Ốc Sên hàng xách tay từ Mỹ - An toàn cho trẻ nhỏ và vật nuôi
- Thực nghiệm thực tế cho thấy ốc sên và ốc thích dùng mồi ( thuốc diệt Ốc Sên) hơn là ăn cây sống
- Giết chết ốc sên và sên bằng cách can thiệp vào quá trình tiêu hóa của nó buộc Ốc Sên hay Sên ngừng ăn ngay sau khi ăn phải mồi(sản phẩm )
-An toàn để sử dụng xung quanh vật nuôi và động vật hoang dã. Không giết côn trùng có lợi. Chứa sắt tổng hợp, EDTA Sodium sắt (6.00%), là hoạt chất


Ứng dụng ngoài trời chịu mọi thời tiết ( kể cả sau khi trời mưa )
Sau 36 ngày sừ dụng sản phậm Bạn có thể nói lời chia tay với Ốc Sên hay Sên
Vui lòng liên hệ mua sản phẩm Tel :
0967 646 009
19477966_1502318239790066_637422497_n.jpg

An toàn cho trẻ em và vật nuôi
51H6s5fnQqL.jpg

Tự nhiên và dễ sử dụng
51RMIiAisoL.jpg

An toàn cho Rau màu
61i91KyqBpL.jpg

Không ảnh hướng tới các loài thiên địch (côn trùng có lợi)
511gVHqsUML.jpg

41gICZkIrNL.jpg
Vui lòng liên hệ mua sản phẩm Tel : 0967 646 009  • Independent lab testing show slugs and snails prefer the patented powerful bait formula rather than live plants
  • Kills slugs and snails by interfering with their digestive process forcing them to stop feeding immediately after ingesting the powerful bait formula
  • Safe for use around pet and wildlife. Does not kill beneficial insects. Contains the concentrated iron, Sodium Ferric EDTA (6.00%), as active ingredient
  • 1 lb granular presentation covers up to 1,700 square feet
  • Weather-resistant outdoor application
 

thutranbg

Thành viên mới
Thuốc trị Ốc Sên hàng xách tay từ Mỹ - An toàn cho trẻ nhỏ và vật nuôi
- Thực nghiệm thực tế cho thấy ốc sên và ốc thích dùng mồi ( thuốc diệt Ốc Sên) hơn là ăn cây sống
- Giết chết ốc sên và sên bằng cách can thiệp vào quá trình tiêu hóa của nó buộc Ốc Sên hay Sên ngừng ăn ngay sau khi ăn phải mồi(sản phẩm )
-An toàn để sử dụng xung quanh vật nuôi và động vật hoang dã. Không giết côn trùng có lợi. Chứa sắt tổng hợp, EDTA Sodium sắt (6.00%), là hoạt chất


Ứng dụng ngoài trời chịu mọi thời tiết ( kể cả sau khi trời mưa )
Sau 36 ngày sừ dụng sản phậm Bạn có thể nói lời chia tay với Ốc Sên hay Sên
Vui lòng liên hệ mua sản phẩm Tel :
0967 646 009
19477966_1502318239790066_637422497_n.jpg

An toàn cho trẻ em và vật nuôi
51H6s5fnQqL.jpg

Tự nhiên và dễ sử dụng
51RMIiAisoL.jpg

An toàn cho Rau màu
61i91KyqBpL.jpg

Không ảnh hướng tới các loài thiên địch (côn trùng có lợi)
511gVHqsUML.jpg

41gICZkIrNL.jpg
Vui lòng liên hệ mua sản phẩm Tel : 0967 646 009  • Independent lab testing show slugs and snails prefer the patented powerful bait formula rather than live plants
  • Kills slugs and snails by interfering with their digestive process forcing them to stop feeding immediately after ingesting the powerful bait formula
  • Safe for use around pet and wildlife. Does not kill beneficial insects. Contains the concentrated iron, Sodium Ferric EDTA (6.00%), as active ingredient
  • 1 lb granular presentation covers up to 1,700 square feet
  • Weather-resistant outdoor application
Thuốc trị Ốc Sên hàng xách tay từ Mỹ - An toàn cho trẻ nhỏ và vật nuôi
- Thực nghiệm thực tế cho thấy ốc sên và ốc thích dùng mồi ( thuốc diệt Ốc Sên) hơn là ăn cây sống
- Giết chết ốc sên và sên bằng cách can thiệp vào quá trình tiêu hóa của nó buộc Ốc Sên hay Sên ngừng ăn ngay sau khi ăn phải mồi(sản phẩm )
-An toàn để sử dụng xung quanh vật nuôi và động vật hoang dã. Không giết côn trùng có lợi. Chứa sắt tổng hợp, EDTA Sodium sắt (6.00%), là hoạt chất


Ứng dụng ngoài trời chịu mọi thời tiết ( kể cả sau khi trời mưa )
Sau 36 ngày sừ dụng sản phậm Bạn có thể nói lời chia tay với Ốc Sên hay Sên
Vui lòng liên hệ mua sản phẩm Tel :
0967 646 009
19477966_1502318239790066_637422497_n.jpg

An toàn cho trẻ em và vật nuôi
51H6s5fnQqL.jpg

Tự nhiên và dễ sử dụng
51RMIiAisoL.jpg

An toàn cho Rau màu
61i91KyqBpL.jpg

Không ảnh hướng tới các loài thiên địch (côn trùng có lợi)
511gVHqsUML.jpg

41gICZkIrNL.jpg
Vui lòng liên hệ mua sản phẩm Tel : 0967 646 009  • Independent lab testing show slugs and snails prefer the patented powerful bait formula rather than live plants
  • Kills slugs and snails by interfering with their digestive process forcing them to stop feeding immediately after ingesting the powerful bait formula
  • Safe for use around pet and wildlife. Does not kill beneficial insects. Contains the concentrated iron, Sodium Ferric EDTA (6.00%), as active ingredient
  • 1 lb granular presentation covers up to 1,700 square feet
  • Weather-resistant outdoor application
Giá tn ạ
 

Quảng cáo

Top