Tìm Đầu Ra cho Gà Đông Tảo F1

  • Thread starter hoa_GADONGTAO
  • Ngày gửi
hiên nay nhiều trại gà lại ở các khu vực mọc ra nhiều bán hàng cho bà con nông dân treo đầu dê bán thịt cho, trại gà đông tảo hưng yên bên em cung cấp số lượng gà đông tảo giống và gà thương phẩm cam kết chất lượng với khách hàng,

báo giá gà đông tảo
gà nở : 90.000/ con
gà 2 tuần: 160.000/ con
gà 1 tháng: 220.000/ con
gà 2 tháng: 320.000/con
 hoa_GADONGTAO

hoa_GADONGTAO

Lữ khách
Cho vài hình ănhr đi chủ thớt
gà nở và gà 2 tuần tuổi gà 1 tháng

 

Quảng cáoTop