Tìm đâu ra cho nấm

#1
em chào cả nhà.
e dang có ý tưởng mở một trang trại trồng nấm bào ngư với diện tích khoảng 300m.nhưng vấn dề e dang băn khoan là đầu ra cho sản phẩm này.cả nhà tư vấn cho e với ah.