Tìm đầu ra cho Vịt thịt

  • Thread starter HungChauA
  • Ngày gửi
Hiện tại mỗi tháng mình xuất trung bình 1500 - 3000 con vịt thịt mỗi tháng tại Tây Ninh, loại vịt Vivoga. Mình đang tìm đầu ra cho sản phẩm này, anh chị nào có thu mua vịt thịt số lượng lớn có thể hợp tác với mình, đảm bảo vịt xuất chuồng tại trại đạt TB 3,4kg/1 con trở lên.

Mọi liên lạc qua email hoxiad@gmail.com!

Điện thoại: 0989121314

Cảm ơn diễn đàn và các Anh chị!
 


Hiện tại mỗi tháng mình xuất trung bình 1500 - 3000 con vịt thịt mỗi tháng tại Tây Ninh, loại vịt Vivoga. Mình đang tìm đầu ra cho sản phẩm này, anh chị nào có thu mua vịt thịt số lượng lớn có thể hợp tác với mình, đảm bảo vịt xuất chuồng tại trại đạt TB 3,4kg/1 con trở lên.

Mọi liên lạc qua email hoxiad@gmail.com!

Điện thoại: 0989121314

Cảm ơn diễn đàn và các Anh chị!
Tôi nuôi có 300 con xuất 3 lần mới hết. Oải lắm.
 
Co ai muon tim dau ra cho vit sieu trung khong ak so luong 5000con tro len minh lay moi cho sdt 01638712575
 


Back
Top