tìm kiếm thông tin về kỹ thuật về rau ngót

  • Thread starter vandong699
  • Ngày gửi
mình là một thành viên mới,hiện mình đang cần những thông tin về kỹ thuật trồng cũng như phòng và trị bệnh trên cây rau ngót.các bác co thể giúp mình chứ?
thank trước nha!
 


mình là một thành viên mới,hiện mình đang cần những thông tin về kỹ thuật trồng cũng như phòng và trị bệnh trên cây rau ngót.các bác co thể giúp mình chứ?
thank trước nha!
Bạn đọc bài này:

KỸ THUẬT TRỒNG CÂY RAU NGÓT (CAUROPUS ANDROGYNUS L. MRR.)<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p>
1. Thời vụ.<O:p></O:p>
Rau ngót được trồng bằng phương pháp nhân vô tính, trồng một lần và thu hoạch 2-3 năm. Trong 1 năm có thể đốn 2 lần để hạn chế nhiều cây cao, tăng sức sinh trưởng của cây để đạt năng suất cao.<O:p></O:p>
Rau ngót bắt đầu được chăm bón từ cuối tháng 2 đến hết tháng 10.<O:p></O:p>
2. Giống.<O:p></O:p>
Có 2 giống rau ngót:<O:p></O:p>
- Rau ngót lá to: sinh trưởng khỏe, thân lá màu xanh đậm, phiến lá to và mỏng, phẩm chất ngon;<O:p></O:p>
- Rau ngót lá nhỏ: thân, lá có màu xanh nhạt, phiến lá nhỏ và dày, đường gân giữa cuống lá có màu xanh nhạt, ít bị sâu bệnh hại.<O:p></O:p>
3. Làm đất.<O:p></O:p>
- Rau ngót không kén đất, nhưng muốn có năng suất cao, cần chọn đất thịt nhẹ, thịt trung bình, đất cát pha, độ pH từ 5,5-7,0;<O:p></O:p>
- Đất được cày bừa kỹ, làm sạch cỏ trước khi trồng.<O:p></O:p>
4. Mật độ, khoảng cách.<O:p></O:p>
- Chia luống 1,3-1,5m, mặt luống rộng 1,0-1,2m, rãnh 0,3m trồng với khoảng cách 40x25cm/khóm (2-3 hom).<O:p></O:p>
- Chuẩn bị giống từ 9,5-10 vạn hom/ha, cũng có thể tách khóm từ cây gốc của năm trước để nhân thẳng ra ruộng.<O:p></O:p>
5. Phân bón.<O:p></O:p>
Không được dùng phân chuồng tươi, phân bắc tươi để bón hoặc tưới.<O:p></O:p>
+ Phân chuồng: Sử dụng 15-20 tấn/ha (540-720kg/sào), cũng có thể dùng phân hữu cơ sinh học hoặc phân rác chế biến thay thế phân chuồng với lượng bằng 1/3 lượng phân chuồng.<O:p></O:p>

+ Phân hóa học:<O:p></O:p>
<O:p></O:p>
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; MARGIN: auto auto auto 5.4pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; mso-table-layout-alt: fixed; mso-border-alt: solid text .75pt; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh: .75pt solid text; mso-border-insidev: .75pt solid text" border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 ="MsonormalTable"><T><TBODY><TR style="PAGE-BREAK-INSIDE: avoid; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><TD style="BORDER-BOTTOM: #e0dfe3; PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 83.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-TOP: 0in; mso-border-top-alt: solid text .75pt; mso-border-left-alt: solid text .75pt; mso-border-right-alt: solid text .75pt" vAlign=top width=111>Loại phân<O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-LEFT: #e0dfe3; PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 177.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid text .75pt; mso-border-left-alt: solid text .75pt" vAlign=top width=236 colSpan=2>Tổng lượng phân bón<O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #e0dfe3; BORDER-LEFT: #e0dfe3; PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 79.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-TOP: 0in; mso-border-top-alt: solid text .75pt; mso-border-left-alt: solid text .75pt; mso-border-right-alt: solid text .75pt" vAlign=top width=107>Bón lót (%)<O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #e0dfe3; BORDER-LEFT: #e0dfe3; PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 106.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-TOP: 0in; mso-border-top-alt: solid text .75pt; mso-border-left-alt: solid text .75pt; mso-border-right-alt: solid text .75pt" vAlign=top width=142>Bón thúc (kg/sào/lần)<O:p></O:p>
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 1"><TD style="PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 83.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0in; mso-border-left-alt: solid text .75pt; mso-border-right-alt: solid text .75pt; mso-border-bottom-alt: solid text .75pt" vAlign=top width=111><O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-LEFT: #e0dfe3; PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 88.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid text .75pt; mso-border-top-alt: solid text .75pt; mso-border-left-alt: solid text .75pt" vAlign=top width=118>Kg (nguyên chất/ha)<O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-LEFT: #e0dfe3; PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 88.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid text .75pt; mso-border-left-alt: solid text .75pt" vAlign=top width=118>Kg/sào qui đổi<O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-LEFT: #e0dfe3; PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 79.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0in; mso-border-left-alt: solid text .75pt; mso-border-right-alt: solid text .75pt; mso-border-bottom-alt: solid text .75pt" vAlign=top width=107><O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-LEFT: #e0dfe3; PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 106.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0in; mso-border-left-alt: solid text .75pt; mso-border-right-alt: solid text .75pt; mso-border-bottom-alt: solid text .75pt" vAlign=top width=142><O:p></O:p>
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 2"><TD style="PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 83.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid text .75pt; mso-border-top-alt: solid text .75pt" vAlign=top width=111>Phân đạm<O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-LEFT: #e0dfe3; PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 88.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid text .75pt; mso-border-top-alt: solid text .75pt; mso-border-left-alt: solid text .75pt" vAlign=top width=118>150-200<O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-LEFT: #e0dfe3; PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 88.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid text .75pt; mso-border-top-alt: solid text .75pt; mso-border-left-alt: solid text .75pt" vAlign=top width=118>12-16 urê<O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-LEFT: #e0dfe3; PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 79.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid text .75pt; mso-border-top-alt: solid text .75pt; mso-border-left-alt: solid text .75pt" vAlign=top width=107>20<O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-LEFT: #e0dfe3; PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 106.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid text .75pt; mso-border-top-alt: solid text .75pt; mso-border-left-alt: solid text .75pt" vAlign=top width=142>3 urê<O:p></O:p>
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 3"><TD style="PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 83.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid text .75pt; mso-border-top-alt: solid text .75pt" vAlign=top width=111>Phân lân <O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-LEFT: #e0dfe3; PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 88.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid text .75pt; mso-border-top-alt: solid text .75pt; mso-border-left-alt: solid text .75pt" vAlign=top width=118>100<O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-LEFT: #e0dfe3; PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 88.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid text .75pt; mso-border-top-alt: solid text .75pt; mso-border-left-alt: solid text .75pt" vAlign=top width=118>22 supe lân<O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-LEFT: #e0dfe3; PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 79.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid text .75pt; mso-border-top-alt: solid text .75pt; mso-border-left-alt: solid text .75pt" vAlign=top width=107>100<O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-LEFT: #e0dfe3; PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 106.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid text .75pt; mso-border-top-alt: solid text .75pt; mso-border-left-alt: solid text .75pt" vAlign=top width=142>0<O:p></O:p>
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 4; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 83.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid text .75pt; mso-border-top-alt: solid text .75pt" vAlign=top width=111>Phân kali <O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-LEFT: #e0dfe3; PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 88.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid text .75pt; mso-border-top-alt: solid text .75pt; mso-border-left-alt: solid text .75pt" vAlign=top width=118>100-150<O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-LEFT: #e0dfe3; PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 88.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid text .75pt; mso-border-top-alt: solid text .75pt; mso-border-left-alt: solid text .75pt" vAlign=top width=118>7.2-11 <O:p></O:p>
kali sunphat <O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-LEFT: #e0dfe3; PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 79.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid text .75pt; mso-border-top-alt: solid text .75pt; mso-border-left-alt: solid text .75pt" vAlign=top width=107>50<O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-LEFT: #e0dfe3; PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 106.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid text .75pt; mso-border-top-alt: solid text .75pt; mso-border-left-alt: solid text .75pt" vAlign=top width=142>1 kali sunphat<O:p></O:p>
</TD></TR></T></TBODY></TABLE><O:p></O:p> - Bón lót: Toàn bộ lượng phân chuồng.<O:p></O:p>

- Bón thúc:<O:p></O:p>
+ Lần 1: sau trồng 40-50 ngày.<O:p></O:p>
+ Các lần bón tiếp theo sau các đợt thu hái.<O:p></O:p>
+ Rau ngót có thời gian thu hoạch dài, có thể dùng nước phân hoai mục để tưới thêm cho bền cây.<O:p></O:p>
Có thể dùng các dạng nitrat amôn, sulfat amôn thay cho urê, clorua kali thay cho kali sunphat hoặc các dạng phân hỗn hợp, phức hợp NPK để bón với liều nguyên chất tương ứng. Ngoài biện pháp bón vào đất, có thể phun qua lá các dung dịch dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, vi lượng theo hướng dẫn sử dụng của hãng sản xuất.<O:p></O:p>
Xới xáo, vun gốc, làm cỏ: bón thúc phân nhiều lần sau các đợt thu hái, đặc biệt sau khi đốn thấp cây.<O:p></O:p>
Chỉ thu hoạch sau khi bón phân ít nhất 14 ngày.<O:p></O:p>
6. Tưới nước.<O:p></O:p>
Nguồn nước tưới: sử dụng nguồn nước sạch để tưới (nước sông hoặc nước giếng khoan).<O:p></O:p>
Tuyệt đối không được sử dụng nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước bị ô nhiễm, nước thải từ bệnh viện. Luôn giữ độ ẩm đất 80-85%.<O:p></O:p>
7. Phòng trừ sâu bệnh.<O:p></O:p>
* Sâu hại: Gồm một số sâu hại chính sau:<O:p></O:p>
+ Rầy xanh (Empoasca sp.) hại nặng khi bị khô hạn. Phòng trừ bằng các loại thuốc: Sherpa 20 EC, Regent 80 WG, Cyperan 25 EC...<O:p></O:p>
+ Nhện đỏ (Tetranychus sp.): hại nặng trong điều kiện khô hạn, sống tập trung dưới mặt lá. Cần phát hiện sớm để phòng trừ bằng các loại thuốc: Comite 73EC, Pegasus 500 SC, Ortus 5 SC.<O:p></O:p>
+ Bọ phấn (Bemisa myricae): vừa gây hại, vừa là môi giới gây bệnh virut, cần phòng trừ triệt để bằng các loại thuốc Sherpa 20 EC, Karate 2,5 EC...<O:p></O:p>
+ Bọ trĩ (Thrip sp.): phòng trừ bằng Admire 50EC, Confidor 100 SL, Gaucho 70 WS, Baythroid 50 SL.<O:p></O:p>
* Bệnh hại: Gồm các bệnh chính sau:<O:p></O:p>
+ Bệnh phấn trắng (Erysiphe sp.): hại nặng trong điều kiện khô hạn, nắng ấm. Phòng trừ khi bệnh mới chớm bị, bằng các thuốc: Anvil 5SC, Score 250 EC, Bayfidan 25EC.<O:p></O:p>
+ Bệnh xoăn lá (virut): cần diệt trừ môi giới truyền bệnh là bọ phấn, nếu nặng thì phá bỏ trồng lại.<O:p></O:p>
- Nồng độ thuốc và lượng nước sử dụng phải theo đúng hướng dẫn trên nhãn bao bì của từng loại thuốc. Phải kết thúc phun trước mỗi lứa thu hoạch 7 ngày.<O:p></O:p>
<O:p></O:p>
8. Thu hoạch.<O:p></O:p>
- Rau ngót cho thu hoạch nhiều lứa, các đợt thu phải thực hiện nghiêm ngặt thời gian cách ly thuốc hóa học bảo vệ thực vật và bón thúc đạm.<O:p></O:p>
- Thu hoạch đúng lứa, không để rau già giảm phẩm chất.
 
em kính chào các anh chị, em là thành viên mới của diễn đàn. Em thấy diễn đàn rất hay và cũng là chuyên ngành mình đang học nữa, em có làm một tiểu luận nhỏ về cây dừa. Qua đây cho em hỏi tí về bệnh của cây dừa, nhất là em đọc nhiều tài liệu thấy có bệnh xoắn đốt và cháy đốt. Cụ thể nó là thế nào và có cách nào điều trị được k ạ, em xin chân thành cảm ơn.
Nếu anh chị nào biết xin hướng dẫn giúp em, có thể qua diến đàn hay qua email tianangmattroi823@yahoo.com, em sẽ liên lạc và cảm ơn các anh chị nhiều ạ.
 
em kính chào các anh chị, em là thành viên mới của diễn đàn. Em thấy diễn đàn rất hay và cũng là chuyên ngành mình đang học nữa, em có làm một tiểu luận nhỏ về cây dừa. Qua đây cho em hỏi tí về bệnh của cây dừa, nhất là em đọc nhiều tài liệu thấy có bệnh xoắn đốt và cháy đốt. Cụ thể nó là thế nào và có cách nào điều trị được k ạ, em xin chân thành cảm ơn.
Nếu anh chị nào biết xin hướng dẫn giúp em, có thể qua diến đàn hay qua email tianangmattroi823@yahoo.com, em sẽ liên lạc và cảm ơn các anh chị nhiều ạ.
Bạn vào đây tham khảo nhé, chúc bạn thành công trong học tập.
http://www.ctu.edu.vn/colleges/agri/gtrinh/c21_dua.pdf
 
cam on ban dangtrungkien nhieu lam,minh dang rat can nhung tai lieu nay,co dieu no hoi it va so sai neu ban co biet them thong tin nao nua thi giup minh voi nhe.
Mot lan nua xin cam on ban va chuc ban ngay cang thanh dat.
 


Back
Top