tôm thẻ chân trắng

  • Thread starter tuyet
  • Ngày gửi
có ai biết rõ đặc điểm sinh học,kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng và tôm sú cho mình biết với?:confused:
 


bạn liên hệ với Trung tâm Khuyến ngư- Khuyến nông ở địa phương đó bạn.Mấy chỗ đó có nhiều lắm:p
 
tom the chan trang

có ai biết rõ đặc điểm sinh học,kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng và tôm sú cho mình biết với?:confused:
minh cung dang tim kiem them thong tin ve tom the neu ban co them thong tin gi moi gui cho minh xem voi nhe
thank so dt cua minh 0935550917
 


Back
Top