Bán Trâu Quỳ Gia Lâm HN - Nhận Đặt Gạch đàn Rottweiler baby

#1
Trâu Quỳ Gia Lâm HN - Nhận Đặt Gạch đàn Rottweiler baby
Nhận Đặt Gạch đàn Rottweiler baby 7 bé 6 Đực 1 cái ( bé cái ko bán ) 22 ngày tuổi từ h đến 2 tháng tuổi xuất chuồng sẽ tiêm phòng 1 mũi + tảy giun + sổ khám , Đàn đẹp giống bố đầu thủ To mặt gãy mõm hộp . Chó mẹ VN chó bố nhập , sẽ up giấy tờ chó bố sau. Nam 0985.768.669 or 094342.1982 Đc: Số 7 Đường S trường ĐHNN1 Trâu Quỳ Gia Lâm Hà Nội .
Ai đi qua up giùm ae kô mua, ko gạch ngói đừng ném lời cay đắng....
Ảnh bố mẹ vs

chó Bố

và các bé
[/QUOTE]
 

#2
Trâu Quỳ Gia Lâm HN - Nhận Đặt Gạch đàn Rottweiler baby
Nhận Đặt Gạch đàn Rottweiler baby 7 bé 6 Đực 1 cái ( bé cái ko bán ) 22 ngày tuổi từ h đến 2 tháng tuổi xuất chuồng sẽ tiêm phòng 1 mũi + tảy giun + sổ khám , Đàn đẹp giống bố đầu thủ To mặt gãy mõm hộp . Chó mẹ VN chó bố nhập , sẽ up giấy tờ chó bố sau. Nam 0985.768.669 or 094342.1982 Đc: Số 7 Đường S trường ĐHNN1 Trâu Quỳ Gia Lâm Hà Nội .
Ai đi qua up giùm ae kô mua, ko gạch ngói đừng ném lời cay đắng....