trị sâu bệnh ở hoa cúc

  • Thread starter dathoabinh
  • Ngày gửi
hoa cúc nhà tôi bị hiện tượng khô rụng lá gốc khi chuẩn bị ra hoa nhưng tôi không biết cách sử lí
ai biết xin giup đỡ
 
Back
Top