trồng cà gai leo( binh dinh)

võ an

Lữ khách
#1
Trong thoi gian qua minh dã trong thi nghiem .doi voi qua trinh cat giong de dam thy minh da lm dc va song tren 90%.trong qua trinh cham soc minh can mn ai da trong thanh cong giup dỡ tư van cho minh nhung loai phan can bon trong qua trinh cham soc. Hien tai mjh chi bón phan bò nen ko thay hieu qua.
Mong moi nguoi giup dỡ !
Ben minh co thu mua ca gai leo khô voi gia tren 60k/khgtuy theo so luong ai can ban lhe: 01674465107( an)
 

#2
Bạn chỉ cần bón phân chuồng đã ủ hoai mục vào gốc,mỗi gốc khoảng 0,3kg

Dược Liệu Hòa Bình xin trân trọng thông báo !
Do nhưu từ phía các đối tác tăng mạnh, nhằm đảm bảo nguồn dược liệu cà gai leo ổn định,trong năm 2016 Dược Liệu Hòa Bình cần hợp tác phát triển vùng nguyên liệu cà gai leo lên 200 ha.

Đối tượng hợp tác là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện trồng cây cà gai leo với diện tích trên 1 ha, ưu tiên những đơn vị có diện tích đất lớn

Hình thức hợp tác : Dược Liệu Hòa Bình sẽ cung cấp giống cà gai leo thuần chủng nhằm đảm bảo dược tính cao nhất và sẽ bao tiêu lại toàn bộ thành phẩm là cây cà gai leo đã đến kỳ thu hoạch

Mọi chi tiết xin liên hệ :

DƯỢC LIỆU HÒA BÌNH
Địa chỉ : Thôn Lão Nội – Xã Phú Lão – Huyện Lạc Thủy – Tỉnh Hòa Bình
Điện thoại : 0985 028 018 – 01 404 8881
Email : lienhe.duoclieuhoabinh@gmail.com
 
#3
Bạn chỉ cần bón phân chuồng đã ủ hoai mục vào gốc,mỗi gốc khoảng 0,3kg

Dược Liệu Hòa Bình xin trân trọng thông báo !
Do nhưu từ phía các đối tác tăng mạnh, nhằm đảm bảo nguồn dược liệu cà gai leo ổn định,trong năm 2016 Dược Liệu Hòa Bình cần hợp tác phát triển vùng nguyên liệu cà gai leo lên 200 ha.

Đối tượng hợp tác là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện trồng cây cà gai leo với diện tích trên 1 ha, ưu tiên những đơn vị có diện tích đất lớn

Hình thức hợp tác : Dược Liệu Hòa Bình sẽ cung cấp giống cà gai leo thuần chủng nhằm đảm bảo dược tính cao nhất và sẽ bao tiêu lại toàn bộ thành phẩm là cây cà gai leo đã đến kỳ thu hoạch

Mọi chi tiết xin liên hệ :

DƯỢC LIỆU HÒA BÌNH
Địa chỉ : Thôn Lão Nội – Xã Phú Lão – Huyện Lạc Thủy – Tỉnh Hòa Bình
Điện thoại : 0985 028 018 – 01 404 8881
Email : lienhe.duoclieuhoabinh@gmail.com
Em bên hà Nội các bác co thu mua không? lh 0982055184