trồng chanh không hạt

  • Thread starter khoa minh tri
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: khoa minh tri
- Địa chỉ: 103 đường phan chu trinh TP - kon tum
- Tel, Fax: ::: FaX 0603863107
- email: khoaminhtri@yahoo.com.vn
================================

<p>xin ch&agrave;o bạn , t&ocirc;i t&ecirc;n đo&agrave;n đ&igrave;nh chung hiện đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại viễn th&ocirc;ng kon tum. xin hỏi bằng kinh nghiệm n&agrave;o trồng chanh kh&ocirc;ng hạt để cho tr&aacute;i quanh năm, loại đất n&agrave;o để tr&ocirc;ng cho ph&ugrave; hợp. xin cảm ơn</p>
 


Chào bạn chung!
Đã lâu rồi tôi không thấy ai trả lời câu hỏi của bạn, và cũng không biết bạn hỏi ai? Tôi xin chia sẻ với bạn một số kinh nghiệm để cho chanh không hạt cho trái quanh năm. Tôi tên Bùi Giơ Nê ở Vĩnh Long, số ĐT: 0908607278. Loại đất trồng chanh không hạt phù hợp là: Đất phù sa, đất cồn, đất thịt, đất đỏ bazan, đất sỏi cơm. Để trồng chanh không hạt cho trái quanh năm, thì khâu đầu tiên là quan trọng nhất, nó quyết định sự thành bại sau này, đó là khâu chọn giống (cây giống phải mua nơi có thương hiệu), và phải đào hố rộng và sâu từ 40 --> 50cm, đất đào lên trộn lẫn với 10kg phân chuồng hoặc hữu cơ vi snh càng tốt + 2kg phân lân + 1 nấm phân N-P-K. Tất cả được trộn điều lên rồi lấp xuống hố rồi mới đặt cây giống xuống trồng. Cây trồng từ 16 --> 18 tháng thì bắt đầu cho trái. Mỗi năm bón phân chuồng hoặc phân hữu cơ vi sinh 2 lần, bón vào đầ mưa và cuối mưa, bón mỗi cây từ 20 --> 30kg. bón phân hóa học 1 năm 4 lần cách nhau 3 tháng. Tưới nước đầy đủ + phun phân bón lá theo định kỳ. Tôi sử dụng phân bón lá của công ty phân bón vì dân. Vườn chanh nhà tôi rất tốt và cho trái quanh năm. Vườn chanh nhà tôi sử dụng hệ thống tưới tự động và rất nhiều bà con từ các tỉnh đến tham quan. Tôi gửi cho bạn lịch phun phân bón lá cho vườn chanh nhà tôi.
Chúc bạn thành công.

PHUN PHÂN BÓN LÁ CHO CÂY CHANH<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
BÓN PHÂN CHO CÂY LỚN:<o:p></o:p>
LẦN 1: Hòa Phân Đồng Tiền Vàng (100g) + Probio (200cc). Pha cho 1<o:p></o:p>
xô 160 lít nước; Phun 8 xô.<o:p></o:p>
LẦN 2: Phun cách lần 1 một tuần. Hòa phân vàng 9999 (40cc) + Đáng <o:p></o:p>
Đồng Tiền (100g). Pha cho 1 xô 160 lít nước; Phun 8 xô.<o:p></o:p>
LẦN 3: Phun cách lần 2 mười ngày. Hòa phân Đồng Tiền Vàng (100g) + <o:p></o:p>
Proagro (200cc). Pha cho 1 xô 160 lít nước; Phun 8 xô.<o:p></o:p>
LẦN 4: Phun cách lần 3 hai tuần. Hòa phân vàng 9999 (40cc) + Probio <o:p></o:p>
(200cc). Pha cho 1 xô 160 lít nước; Phun 8 xô. <o:p></o:p>
LẦN 5: Phun cách lần 4 hai tuần. Hòa phân Đáng Đồng Tiền (100g) +<o:p></o:p>
Proagro (200cc). Pha cho 1 xô 160 lít nước; Phun 8 xô.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
* Phun phân lần thứ 5 xong, thì sau 2 tuần bón phân hóa học rải gốc ( bón theo tỉ lệ: 2 N-P-K + 1 phân lạnh).<o:p></o:p>
Khi bón phân hóa học xong, thì 2 tuần sau phun phân bón lá lập lại giống như lần 1. Nhưng lần 2 cách lần 1 hai tuần. Lần 3, lần 4, lần 5 cách nhau tương tự lần 2 cách lần 1 (2 tuần).<o:p></o:p>
* Lưu ý: Khi thấy đọt non ra tập trung nhiều thì phải phun thuốc trừ<o:p></o:p>
sâu + kumulus.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
BÓN PHÂN CHO CÂY CON:<o:p></o:p>
LẦN 1: Hòa Phân Đồng Tiền Vàng (1 muổng cà phê) + Probio (20cc). <o:p></o:p>
Pha cho 20 lít nước; Tưới quanh gốc.<o:p></o:p>
LẦN 2: Hòa Phân Đáng Đồng Tiền (1 muổng cà phê) + Proagro (20cc). <o:p></o:p>
Pha cho 20 lít nước; Tưới quanh gốc.<o:p></o:p>
LẦN 3: Hòa Phân Đáng Đồng Tiền (1 muổng cà phê) + Phân Đồng Tiền<o:p></o:p>
Vàng (1 muổng cà phê). Pha cho 20 lít nước; Tưới quanh gốc.<o:p></o:p>
LẦN 4: Hòa Phân vàng 9999 (5cc). Pha 20 lít nước; Tưới quanh gốc.<o:p></o:p>
* Lưu ý: Mỗi lần cách nhau 1 tuần. lần 5 lặp lại giống như lần 1, mỗi<o:p></o:p>
tháng bón phân hóa học 1 lần (ngâm phân N-P-K + Lạnh, theo<o:p></o:p>
tỉ lệ 2:1) hòa nước tưới gốc.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
 


Back
Top