Trồng Na Thái Lan xen bưởi Da Xanh

#1
Mình đang trồng 400 gốc da xanh,mình định trồng xen Na Thái Lan vào,mọi người cho mình hỏi nên xen ko và nên trồng chiết hay ghép?