Trồng rau hữu cơ

Việc đưa ra các mô hình trồng rau hữu cơ, rau sạch để cung cấp cho thị trường các sản phẩm rau sạch, rau an toàn vừa giúp người trồng tăng thêm thu nhập mà còn góp phần đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.

Bon%20phan%20-%20rau%20huu%20co.jpg


Chúng tôi chủ yếu tập trung hướng bà con đến phương pháp sản xuất rau sạch bởi vì:

-Bảo đảm sức khỏe người trồng cũng như người tiêu dùng, bảo vệ hệ sinh thái đồng ruộng và môi sinh.

- Rau sạch mang lại lợi ích kinh tế cho người trồng vì được bán với giá cao gấp 3 lần so với rau thông thường.

- Năng suất rau màu khi sử dụng phân bón Rapid- Hydro cao hơn 20% so với sản xuất theo phương pháp truyền thống

- Chi phí cho sản xuất thấp hơn tới 50% so với phương pháp truyền thống.

trong%20rau%20huu%20co.jpg


Hướng dẫn sử dụng Rapid Hydro cho mô hình trồng rau hữu cơ:

- Lắc đều trước khi sử dụng.

- Tỷ lệ pha: 1 lít phân bón với 150 lít nước.

- Pha với nước rồi bón cho cây theo các giai đoạn, cụ thể như sau:

+ Bón gốc (từ lúc cây bắt đầu vào vụ chính): Để bổ sung dinh dưỡng cho rễ. (Các vi sinh vật có trong phân bón Rapid Hydro phân hủy các dinh dưỡng tiềm ẩn trong đất và giúp bộ rễ phát triển lớn hơn, từ đó sẽ lấy được nhiều chất dinh dưỡng trong đất cung cấp cho thân cây).

+ Đối với cây ăn lá: pha Rapid Hydro với tỷ lệ 1: 120-150 phun đều lên cây (tốt nhất nên sử dụng phun sương) cứ 10-15 ngày tưới cho cây 1 lần.

+ Đối với cây ăn củ, ăn quả: Pha Rapid Hydro với tỷ lệ 1: 150 tưới đổ đều vào gốc cây. Cứ 15-20 ngày tưới cho cây 1 lần.
 


Việc đưa ra các mô hình trồng rau hữu cơ, rau sạch để cung cấp cho thị trường các sản phẩm rau sạch, rau an toàn vừa giúp người trồng tăng thêm thu nhập mà còn góp phần đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.

Bon%20phan%20-%20rau%20huu%20co.jpg


Chúng tôi chủ yếu tập trung hướng bà con đến phương pháp sản xuất rau sạch bởi vì:

-Bảo đảm sức khỏe người trồng cũng như người tiêu dùng, bảo vệ hệ sinh thái đồng ruộng và môi sinh.

- Rau sạch mang lại lợi ích kinh tế cho người trồng vì được bán với giá cao gấp 3 lần so với rau thông thường.

- Năng suất rau màu khi sử dụng phân bón Rapid- Hydro cao hơn 20% so với sản xuất theo phương pháp truyền thống

- Chi phí cho sản xuất thấp hơn tới 50% so với phương pháp truyền thống.

trong%20rau%20huu%20co.jpg


Hướng dẫn sử dụng Rapid Hydro cho mô hình trồng rau hữu cơ:

- Lắc đều trước khi sử dụng.

- Tỷ lệ pha: 1 lít phân bón với 150 lít nước.

- Pha với nước rồi bón cho cây theo các giai đoạn, cụ thể như sau:

+ Bón gốc (từ lúc cây bắt đầu vào vụ chính): Để bổ sung dinh dưỡng cho rễ. (Các vi sinh vật có trong phân bón Rapid Hydro phân hủy các dinh dưỡng tiềm ẩn trong đất và giúp bộ rễ phát triển lớn hơn, từ đó sẽ lấy được nhiều chất dinh dưỡng trong đất cung cấp cho thân cây).

+ Đối với cây ăn lá: pha Rapid Hydro với tỷ lệ 1: 120-150 phun đều lên cây (tốt nhất nên sử dụng phun sương) cứ 10-15 ngày tưới cho cây 1 lần.

+ Đối với cây ăn củ, ăn quả: Pha Rapid Hydro với tỷ lệ 1: 150 tưới đổ đều vào gốc cây. Cứ 15-20 ngày tưới cho cây 1 lần.

Hình ảnh chụp vườn rau đẹp quá. Tự nhiên thèm ăn canh cải thịt bằm...hic. Cho thêm vài thông tin về sản phẩm Rapid Hydro đi bạn.
 
Việc đưa ra các mô hình trồng rau hữu cơ, rau sạch để cung cấp cho thị trường các sản phẩm rau sạch, rau an toàn vừa giúp người trồng tăng thêm thu nhập mà còn góp phần đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.

Bon%20phan%20-%20rau%20huu%20co.jpg


Chúng tôi chủ yếu tập trung hướng bà con đến phương pháp sản xuất rau sạch bởi vì:

-Bảo đảm sức khỏe người trồng cũng như người tiêu dùng, bảo vệ hệ sinh thái đồng ruộng và môi sinh.

- Rau sạch mang lại lợi ích kinh tế cho người trồng vì được bán với giá cao gấp 3 lần so với rau thông thường.

- Năng suất rau màu khi sử dụng phân bón Rapid- Hydro cao hơn 20% so với sản xuất theo phương pháp truyền thống

- Chi phí cho sản xuất thấp hơn tới 50% so với phương pháp truyền thống.

trong%20rau%20huu%20co.jpg


Hướng dẫn sử dụng Rapid Hydro cho mô hình trồng rau hữu cơ:

- Lắc đều trước khi sử dụng.

- Tỷ lệ pha: 1 lít phân bón với 150 lít nước.

- Pha với nước rồi bón cho cây theo các giai đoạn, cụ thể như sau:

+ Bón gốc (từ lúc cây bắt đầu vào vụ chính): Để bổ sung dinh dưỡng cho rễ. (Các vi sinh vật có trong phân bón Rapid Hydro phân hủy các dinh dưỡng tiềm ẩn trong đất và giúp bộ rễ phát triển lớn hơn, từ đó sẽ lấy được nhiều chất dinh dưỡng trong đất cung cấp cho thân cây).

+ Đối với cây ăn lá: pha Rapid Hydro với tỷ lệ 1: 120-150 phun đều lên cây (tốt nhất nên sử dụng phun sương) cứ 10-15 ngày tưới cho cây 1 lần.

+ Đối với cây ăn củ, ăn quả: Pha Rapid Hydro với tỷ lệ 1: 150 tưới đổ đều vào gốc cây. Cứ 15-20 ngày tưới cho cây 1 lần.
Bạn có cần tấm dính để kiểm soát côn trùng hại rau? vntonkin.vn có sản phẩm đó.

33654325053_0b329aae3a_o.jpg


33654325053_0b329aae3a_o.jpg


33654325053_0b329aae3a_o.jpg
 


Back
Top