Tư vấn kỹ thuật ươm keo tai tượng

Tình hình em cần một kiến thức về ươm keo tai tượng như: Thời điểm ươm keo để trồng vụ xuân. Kỹ thật đảo bầu. Một số bệnh thường gặp khi ươm cây và thuốc đặc trị cho bệnh đó. Rất mong chia sẻ kiến thức dù rất nhỏ cho đến nhiều của mọi người. Sự thật là em chưa một lần tự ươm cây keo
 
Back
Top