Thảo luận Tư vấn về mô hình nuôi tôm

Các anh các chú cho em ý kiến về mô hình nuôi tôm của e.
Em có 1ha . qua 4 tháng nuôi tôm e nhận định như sau.
Theo truyền thống ở vùng e nuôi: 1ha thả 10.000 - 20.000 con năng suất 5- 15tr . Ao nuôi thì bị rong mền, đuôi chồn phủ kính ... tôm chậm lớn ít đạt đầu con.
Em muốn đổi mới cách nuôi cho năng suất cao hơn.
 


hoangson121vx

_
Nông dân @
Các anh các chú cho em ý kiến về mô hình nuôi tôm của e.
Em có 1ha . qua 4 tháng nuôi tôm e nhận định như sau.
Theo truyền thống ở vùng e nuôi: 1ha thả 10.000 - 20.000 con năng suất 5- 15tr . Ao nuôi thì bị rong mền, đuôi chồn phủ kính ... tôm chậm lớn ít đạt đầu con.
Em muốn đổi mới cách nuôi cho năng suất cao hơn.
Thả cá rô phi cho nó ăn bớt rong. Đồng thời ươm tôm ở ao nhỏ cho nó lớn trước khi thả ra ao chính. Nhiều nơi làm thế này cũng kiếm được cả tôm lẫn cá.
 


Top