úm gà loại 3

manhtinh

Gà lai tùm lum
#1
mọi người dánh giá giúp tình loại gà 3 này nào

--------


gà công nghiệp nè
mỗi ngày 100 con thêm vô hic hic

--------


gà yếu wa


gà trắng mỹ 100%

--------


mấy con này dc 1 tuần tuối
 

Last edited:

hoa-xuong-rong

Nhà nông nghiệp dư
#6
mọi người dánh giá giúp tình loại gà 3 này nào

--------


gà công nghiệp nè
mỗi ngày 100 con thêm vô hic hic

--------


gà yếu wa


gà trắng mỹ 100%

--------


mấy con này dc 1 tuần tuối
gà xấu ùm, không bằng gà của hoàng hoa úm 3 ngày