Vài hình ảnh về hệ thống Thủy canh

  • Thread starter ntx123
  • Ngày gửi
F&Ddrawing2.jpgF&Ddrawing.jpg


AeroponicsDrawing.jpg


NFTdrawing.jpg


hydro_tree.jpg


tomaD1211.jpg


1298.jpg


Vật liệu làm mô hình thật đơn giản, dùng các bình đựng đã qua sử dụng để làm vật liệu.

1293.jpg


Một mãnh vườn nho nhỏ cũng có thể tạo ra một vườn thủy canh

tomas1_16.jpg


live5-7.jpg


00000164.jpg


00000165.jpg


16plant7-4-00c.jpg
 
Back
Top