Vài hình ảnh về hệ thống Thủy canh

  • Thread starter ntx123
  • Ngày gửi
N

ntx123

Lữ khách
#1
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.hydroponicsonline.com%2Fimages%2Fdrawings%2FF%26Ddrawing2.jpg&hash=ca1a24c445632500deac33e9288dc83bproxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.hydroponicsonline.com%2Fimages%2Fdrawings%2FF%26Ddrawing.jpg&hash=9d89e04ed0f50208a6df285fad872b08


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.hydroponicsonline.com%2Fimages%2Fdrawings%2FAeroponicsDrawing.jpg&hash=35ff5e8483d3106874654a1f6d6940a2


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.hydroponicsonline.com%2Fimages%2Fdrawings%2FNFTdrawing.jpg&hash=75d528499b92782a7b45719c5c2d4ea3


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.hydroponicsonline.com%2Fimages%2FPool%2520Pictures%2Fhydro_tree.jpg&hash=23f8d39dc7914fde5307ea6a4a3dec0a


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.hydroponicsonline.com%2Fimages%2FPool%2520Pictures%2FtomaD1211.jpg&hash=02f46086c5a9ddca36df45b947c19473


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.hydroponicsonline.com%2Fimages%2F7_19_99%2F1298.jpg&hash=7ff85c231286c51e26bcf111f4ce3be4


Vật liệu làm mô hình thật đơn giản, dùng các bình đựng đã qua sử dụng để làm vật liệu.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.hydroponicsonline.com%2Fimages%2F7_19_99%2F1293.jpg&hash=841e0c6105af19f91b7f4f0208b0afbc


Một mãnh vườn nho nhỏ cũng có thể tạo ra một vườn thủy canh

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.hydroponicsonline.com%2Fimages%2FPool1_16%2Ftomas1_16.jpg&hash=c1d7f14b8a011aa0b2a9438c7b112eb7


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.hydroponicsonline.com%2Fimages%2Flive5-7.jpg&hash=b3157e0fed84558a7c6a46cdf9e3dc7e


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.hydroponicsonline.com%2Fimages%2F00000164.jpg&hash=4c622058171f0351af1adeafa4d6dc89


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.hydroponicsonline.com%2Fimages%2F00000165.jpg&hash=c758f25d80ecb906fb0caacf567259ee


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.hydroponicsonline.com%2Fimages%2F16plant7-4-00c.jpg&hash=86cdea633353bb97e181221d6347332e
 

Bài viết có nội dung tương tự

Đối tácTop