xin cho hỏi thuốc hóa học trị bọ đầu dài Anthonomus hại bông ớt?

Mình phun rất là nhiều thuốc hóa học,nhưng không chết được nó. Có ai giúp mình với
Bạn nên phun các loại thuốc sinh học hoặc các loại thuốc như: Confidor 100SL, Admire 50EC, Danitol 10EC, Vertimec...0.5-1% và thường xuyên thay đổi thuốc để tránh tình trạng kháng thuốc của bọ.
 


Back
Top