xin giúp đỡ cải tạo ao

nhà em có 5000m2 ao, nhưng ao từ thời xa xưa các rác hữu cơ trôi xuống giờ rất lầy. bùn sâu khoảng 60cm - 1m, độ sâu nước khoảng 1,4m. xin hỏi giờ phải cải tao ao như thế nào? chỗ em không hút bùn lên được vì xung quanh toàn ruộng của dân
 


thom

Nhà nông nghiệp dư
Cách đơn giản nhất là hút bùn nối ống dài cần thiết thì thêm máy đẩy và đổ ra sông hoặc cho nhà nào cần! Ngoài ra còn có thể thuê máy múc lên xe ôtô chở đi hoặc đào bằng xẻng tay
 

văn học

Thành viên mới
Cách đơn giản nhất là hút bùn nối ống dài cần thiết thì thêm máy đẩy và đổ ra sông hoặc cho nhà nào cần! Ngoài ra còn có thể thuê máy múc lên xe ôtô chở đi hoặc đào bằng xẻng tay
hút bùn như vậy thì chi phí có cao không bác, chỗ e không có sông, nhưng có khu ruộng khoảng 1500m2
 

thom

Nhà nông nghiệp dư
Không có sông thì lấy nước làm sao được? Máy hút bùn chỗ mình 1.2 t / ngày là máy nổ 24 còn máy nổ 8 thì không ai hút vì hút không được việc . máy 24 một ngày được khoảng 80 khối bùn ẩu còn đất cứng thì khoảng 30đến 40 khối là kịch .tính lên thì biết bao nhiêu siền thôi
 


Top