Xin hỏi là cây gì ?

tranlehoan

"Bảo tồn và nhân giống Gù hương - Xá xị"
#2
Bạn chụp xa vậy thì chỉ có người chủ mới biết được thôi