Thảo luận xin mọi người tư vấn cách trồng và chăm sóc đào ghép sao cho đẹp

dainguyen

khen chê phơi phới ngọn đông phong
dáng thì gốc bồ ngọn chỉ, (áp dụng với cả dáng cây và tỷ lệ độ lớn cành, nhánh ).
tán phải đều, dầy dăm với đào cắt cành .
với đào thế thì tùy theo thế mà gốc, tay, tán đúng quy định. cái này bạn phải học thêm kiến thức về bonsai.
lưu ý đào không như xanh,si không nên tác động quá nhiều, gò bó cây sau này sẽ không đẹp.
khi cành đào bánh tẻ bạn cắt để tạo dăm, sau đó đợt dăm bánh tẻ lại cắt để tạo nhiều dăm hơn, như thế khoảng vài lần, tủy theo chăm sóc.
rồi còn thiến đào nữa.
...
 


Top