Xin mọi tư vấn giúp về trồng cây gio bầu o lâm đồng

E có 1ha đất rừng độ dốc thấp đất don sạch, e tính trồng cây gio bầu nhưng chưa biết trồng tỷ le bao nhiêu là phu hop, và ky thuật cham soc cây mong mọi người giúp do e, chan thành cam ơn moi người
 

Quảng cáo

Top