Xin một lịch tiêm vacxin chuẩn cho gà

  • Thread starter haixopub
  • Ngày gửi
Chào mọi người!
Ai cho tôi xin một lịch tiêm vacxin chuẩn cho gà.
Cảm ơn nhiều!
 


dudo92

Nông nghiệp bền vững và định hướng thị trường
Nông dân @
Tùy vào nguy cơ lây nhiễm bệnh thôi b à. Ví như nếu b có khử trùng iot hữu cơ, dùng vôi đi nữa thì rất nhiều mầm tiềm ẩn từ trung gian. Chuột, côn trùng mang theo bệnh. Nên khi khu b có dịch gì thì sớm làm vacxin bệnh đó. Nếu khu b dễ nhiễm khuẩn thì nên phòng vacxin sớm nhất có thể, ví dụ lasota làm 2 lần gần nhau hơn, gum cũng v. Đậu gà, ilt, coryza,... Và đừng quên marek tiêm dưới gà tuần tuổi để hậu bị. Giá marek 1 ngàn liều vào khoảng 4 trăm, dù k đủ gà tới 1 ngàn vẫn nên mua dùng nếu gà giống.
Lịch là tương đối, tùy khu vùng mà làm và hiệu lực vacxin mà có điều chỉnh. Lịch tương đối trên mạng thường thể hiện sự mẫn cảm của gà với mầm bệnh tương ứng. Đầu tiên marek k có thuốc chữa, rồi gà rù newcatsơn, gumboro, đậu gà,cúm gà, tụ huyết trùng, ilt, coryza. Nhiêu bệnh trên có vacxin.
Trên youtube có phim về vacxin cho gà. Khoảng gần tiếng!
 

Bài viết tương tựTop