xjn cac lao nong chj bao

hue_xua

Lữ khách
#1
minh dang co y dinh trong nam nhung ko bjet trong loai nao la thjch hop voi khj hau cua hue va loai nao cho hjeu qua kinh te cao. nen xjn cac bac chj gjao gjup mjnh
 

#3
minh dang co y dinh trong nam nhung ko bjet trong loai nao la thjch hop voi khj hau cua hue va loai nao cho hjeu qua kinh te cao. nen xjn cac bac chj gjao gjup mjnh
Bác hỏi mà đánh đố người trả lời luận xem bác hỏi gì thì quá khoai, quá bá đạo rồi.
có thể bạn đang quen với ký tự sms của 9x nhưng cũng lên tôn trọng những người nhiều tuổi một chút bạn nhé
 

9xkhoinghiep

Thành viên gắn bó
#4
Bác hỏi mà đánh đố người trả lời luận xem bác hỏi gì thì quá khoai, quá bá đạo rồi.
có thể bạn đang quen với ký tự sms của 9x nhưng cũng lên tôn trọng những người nhiều tuổi một chút bạn nhé
nhjều khj ngườj ta lên djễn đàn bằng đt, mà nhjều kái đt khó bỏ dấu, nên thông cảm