2 LOẠI CHUỒN DÚI PHỔ BIẾN HIỆN NAY

#1
Loại kiểu chuồn thứ 1: chuồn dúi kiểu truyền thống (chuồn dúi phổ biến)hiện nay nhiều hộ khởi nghiệp bằng mô hình nuôi dúi giống này và đạt được hiệu quả rất tốt, và có thể giúp cho bạn làm giàu từ nuôi dúi giống

chuồng dúi kiểu truyền thốngLoại kiểu chuồn thứ 2: chuồn dúi kiểu thủ thuốc bắc (chuồn dúi cho các hộ ít diện tích đất nuôi)
Kiểu chuồn dúi này phù hợp cho các hộ nuôi có diện tích đất chung quanh nhà không nhiều, nhưng nuôi theo kiểu này thì vẫn tốt và dúi giống vẫn phát triển bình thường các bạn yên tâm.chuồng dúi kiểu tủ thuốc bắcCác ACE có nhu cầu mua dúi giống gần bình chánh hay cần tư vấn về kỹ thuật thì vui lòng liên hệ thông qua thông tin bên dưới giúp mình:

 

Last edited: