Bán 2 mai vàng lớn, đế đều

dobentre

Lữ khách
#1
Cây ở tại Bến Tre, ở vùng đất thịt 100%, bảo đảm cây mạnh khỏe, chi cành đều
Chiều cao, cả 2 cấy đều cao 2m3
Hoành (vòng kính): 1 cây 58 cm, 1 cây 60 cm
Anh, em thích xin liên hệ Do, số ĐT: 01253990777
email: nvdo18111978@gmail.com
 

Last edited:
Top