ai giúp mình cánh nuôi chim cắt với

  • Thread starter thuần nông
  • Ngày gửi
mọi người vào giúp với hôm trước vừa bắt dk con cắt mà k biết cách chăm sóc nó
 
Top