BÁN CÁ LĂNG ,CÁ NGẠNH SÔNG , SỐ LƯỢNG LỚN

tonhia

Nhanong.Com
#1
<div><br /></div><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang c&oacute; b&aacute;n số lượng lớn , c&aacute; lăng , c&aacute; ngạnh s&ocirc;ng&nbsp;</p><p>&nbsp;nếu kh&aacute;ch h&agrave;ng ở h&agrave; nội , hoặc v&ugrave;ng l&acirc;n cận , mua số lượng từ 100 kg trở l&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ chở h&agrave;ng tận nơi cho qu&yacute; kh&aacute;ch</p><p>&nbsp; ch&uacute;ng t&ocirc;i rất cần những đối t&aacute;c l&agrave;m ăn l&acirc;u d&agrave;i&nbsp;</p>XIN CẢM ƠN&nbsp;<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN THẾ THÀNH
- Địa chỉ: nam tân , nam sách , hải dương
- Điện thoại: 0974286655 - Fax: 0977664295
- email: tonhianguyen@yahoo.com.vn
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx