Bán chồn nhung đen giá giẻ

  • Thread starter thannong8x
  • Ngày gửi
T

thannong8x

Guest
#1
<p><font color="#ff0033" size="3">K&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; b&agrave; con</font></p><p><font color="#ff0033" size="3">Hiện nay trang trại chung t&ocirc;i c&oacute; chồn nhung đen b&aacute;n giống v&agrave; thương phẩm với số lương lớn, gi&aacute; cả rất canh tranh .sau đ&acirc;y l&agrave; bảng gi&aacute; cho qu&yacute; b&agrave; con tham khảo;</font></p><p><font color="#ff0033" size="3">Thương phẩm 250k/1kg đến nh&agrave; lấy h&agrave;ng,300k/1kg giao h&agrave;ng tận nơi [c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận Bắc Giang]</font></p><p><font color="#ff0033" size="3">Loại mới t&aacute;ch mẹ: 300k/1 đ&ocirc;i m&ocirc;t đực một c&aacute;i</font></p><p><font color="#ff0033" size="3">Loại hơn&nbsp;1 th&aacute;ng tuổi 400/1doi một đưc một c&aacute;i</font></p><p><font color="#ff0033" size="3">Loại 4 th&aacute;ng tuổi bắt đầu gh&eacute;p phối 500k/1 đ&ocirc;i</font></p><p><font color="#ff0033" size="3">Loại c&oacute; chửa lứa đầu được 1th&aacute;ng 600k/1 đ&ocirc;i</font></p><p><font color="#ff0033" size="3">Loại c&oacute; chửa lứa thứ 2 chở l&ecirc;n 1th&aacute;ng 800k/1doi</font></p><p><font color="#ff0033" size="3">Loại đang nu&ocirc;i con cả mẹ v&agrave; con ,loại một đực gh&eacute;p với 3 c&aacute;i ... gi&aacute; thương lượng</font></p><p><font color="#ff0033" size="3">K&iacute;nh thưa qu&yacute; b&agrave; con .Hiện nay con giống đang khan hiếm v&igrave; vậy một số trang trại chăn với quy m&ocirc; nhỏ lẻ vi lợi nhuận họ đ&atilde; cho giao phối cận huyết v&agrave; cho giao phối sớm l&ecirc;n chất lượng con giống k&eacute;m chất lượng v&agrave; nhanh bị tho&aacute;i ho&aacute; giống biểu hiện cụ thể l&agrave; chồn con sinh ra thường ốm yếu sinh trưởng chậm biểu hiện giễ nhận biết nhất l&agrave; m&agrave;u l&ocirc;ng bị khoang v&agrave; đỏ kh&ocirc;ng c&ograve;n đen b&oacute;ng như đời bố mẹ.qu&yacute; b&agrave; con xin h&atilde;y thận trọng khi chọn con giống</font></p><p><font color="#ff0033" size="3">Đến </font><font color="#ff0033" size="3">với ch&uacute;ng t&ocirc;i qu&yacute; b&agrave; con sẽ được chỉ bảo tận t&igrave;nh c&aacute;ch chăm s&oacute;c v&agrave; ph&ograve;ng bệnh.tư v&acirc;n thiết kế chuồng trại hợp với điều kiện từng hộ gia đ&igrave;nh </font></p><p><font color="#ff0033" size="3">Ch&uacute;c qu&yacute; b&agrave; con sẽ c&oacute; những lựa chọn s&aacute;ng suốt khi quyết đinh đầu tư một gi&ocirc;ng v&acirc;t nu&ocirc;i mới n&agrave;y</font></p><p><font color="#ff0033" size="3">Địa chỉ li&ecirc;n hệ; Tam dị_Lục nam_Bắc giang</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thế Tám
- Địa chỉ: Thôn Trại Đáng_Xã Tam Dị_Huyện Lục Nam_Tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 0240 3784 735 - Fax: 0989 677 923
- email: nguyenthetam171@yahoo.com
 

Top