Bán Bán Giò Lan Ngọc điểm ghép gỗ vú sữa sỉ và lẻ Cho Đại Lý hay nhà vườn

  • Thread starter nhatkhoa
  • Ngày gửi
nhatkhoa

nhatkhoa

Thành viên mới
#1
Bán sỉ và lẻ số lượng lớn chậu lan Ngọc điểm đã ghép vô gỗ vú sữa
Update
Hôm nay mới chở về sg 55 chậu . Đã giao hơn 30 chậu . Còn lại 25 chậu
Lan này là Ngọc điểm rừng . Đã ghép vào gỗ và dưỡng trên 3 năm
Mua lẻ 1 vài chậu hoặc mua sỉ vui lòng Liên hệ a Châu 0903166673 – 0923 266 299
Mua sỉ 1 lần trên 40 giò mình giao tận nhà / tận vườn chỉ tính 500k tiền xăng

Thích hợp nhà vườn mua bán Tết .
http://cutekool.com/runglan/files/2012/11/20121114-195304.jpghttp://cutekool.com/runglan/files/2012/11/20121114-195304.jpg
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcutekool.com%2Frunglan%2Ffiles%2F2012%2F11%2F20121114-195304.jpg&hash=4b4eced09b91df86911541b815649fc6
http://cutekool.com/runglan/files/2012/11/20121114-195311.jpghttp://cutekool.com/runglan/files/2012/11/20121114-195311.jpg
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcutekool.com%2Frunglan%2Ffiles%2F2012%2F11%2F20121114-195311.jpg&hash=658a6c5b4fa7755040ece39f2212b176
http://cutekool.com/runglan/files/2012/11/20121114-195319.jpghttp://cutekool.com/runglan/files/2012/11/20121114-195319.jpg
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcutekool.com%2Frunglan%2Ffiles%2F2012%2F11%2F20121114-195319.jpg&hash=23ce57c9a583c89289cdb8e56e423fed
http://cutekool.com/runglan/files/2012/11/20121114-195325.jpghttp://cutekool.com/runglan/files/2012/11/20121114-195325.jpg
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcutekool.com%2Frunglan%2Ffiles%2F2012%2F11%2F20121114-195325.jpg&hash=7a43222e4c544e84a47cf6b6f7f12d07
http://cutekool.com/runglan/files/2012/11/20121114-195332.jpghttp://cutekool.com/runglan/files/2012/11/20121114-195332.jpg
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcutekool.com%2Frunglan%2Ffiles%2F2012%2F11%2F20121114-195332.jpg&hash=413bb5aad169036835e357fa804356a4
http://cutekool.com/runglan/files/2012/11/20121114-195340.jpghttp://cutekool.com/runglan/files/2012/11/20121114-195340.jpg
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcutekool.com%2Frunglan%2Ffiles%2F2012%2F11%2F20121114-195340.jpg&hash=8f2db178b60470996e16bebfbc4b252e
http://cutekool.com/runglan/files/2012/11/20121114-195348.jpghttp://cutekool.com/runglan/files/2012/11/20121114-195348.jpg
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcutekool.com%2Frunglan%2Ffiles%2F2012%2F11%2F20121114-195348.jpg&hash=527eb486e767b4aaa8686424a29c8e41
http://cutekool.com/runglan/files/2012/11/20121114-195354.jpghttp://cutekool.com/runglan/files/2012/11/20121114-195354.jpg
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcutekool.com%2Frunglan%2Ffiles%2F2012%2F11%2F20121114-195354.jpg&hash=8ef0536498ea51f67e7cece5ef1248d2
http://cutekool.com/runglan/files/2012/11/20121114-195407.jpghttp://cutekool.com/runglan/files/2012/11/20121114-195407.jpg
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcutekool.com%2Frunglan%2Ffiles%2F2012%2F11%2F20121114-195407.jpg&hash=b877aeb1e10a8b568be59bdc1f77569c

http://cutekool.com/runglan/files/2012/11/20121114-195430.jpghttp://cutekool.com/runglan/files/2012/11/20121114-195430.jpg
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcutekool.com%2Frunglan%2Ffiles%2F2012%2F11%2F20121114-195430.jpg&hash=6733ca6632d09df56e9017db03e636b1


Anh Châu – 0903.166673 – 0923.266.299 – 0917096699
86/55 Âu Cơ – F9 – Quận Tân Bình
Hẻm đối diện quán cơm Hạnh Dung quẹo vào

Bản Đồ đường vào nhà a Châu 86/55 Âu Cơ
http://cutekool.com/runglan/wp-content/blogs.dir/2/files/HLIC/b37cb48266f19bc88c2c07f18cfeaba8.jpg
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcutekool.com%2Frunglan%2Fwp-content%2Fblogs.dir%2F2%2Ffiles%2FHLIC%2Fb37cb48266f19bc88c2c07f18cfeaba8.jpg&hash=4fd962e40798cfa4f27d2ac53faad4d5


http://cutekool.com/runglan/files/2012/11/20121114-202410.jpghttp://cutekool.com/runglan/files/2012/11/20121114-202410.jpg
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcutekool.com%2Frunglan%2Ffiles%2F2012%2F11%2F20121114-202410.jpg&hash=901f2a856d31c60e7012b3a5454e04e8

http://cutekool.com/runglan/files/2012/11/20121114-202423.jpghttp://cutekool.com/runglan/files/2012/11/20121114-202423.jpg
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcutekool.com%2Frunglan%2Ffiles%2F2012%2F11%2F20121114-202423.jpg&hash=815e278fc8d0d0727a28c714c23d35de

http://cutekool.com/runglan/files/2012/11/20121114-202417.jpghttp://cutekool.com/runglan/files/2012/11/20121114-202417.jpg
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcutekool.com%2Frunglan%2Ffiles%2F2012%2F11%2F20121114-202417.jpg&hash=2c9a167fb038b2fa89f8f55837975dc9

(Visited 81 times, 81 visits today)Bài viết liên quan:

 

conganh_207

conganh_207

Thành viên mới
#2
up phu anh chau Bo Ong Don

--------

ban chim tri ,tri bay mau 0925532676
 
Last edited:

Đối tácTop