BÁN HEO RỪNG GIỐNG 2,5Trđ

Trang trại chúng tôi chuyên cung cấp heo rừng lai giữa heo ĐỰC RỪNG VN thuần chủng và heo CÁI THÁI LAN. Có đặc tính vuợt trội là đẻ sai (từ 7-10con/lứa, heo rừng thuần chủng rất khó đẻ (chỉ 2-3con)), phát triền tốt 4tháng đạt trong lượng khoảng 25kg, thịt thơm ngon, kg có mở. thích nghi tốt với khí hậu việt nam hơn là heo Thái Lan
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 6in; HEIGHT: 324pt" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMG_5231" src="file:///C:\DOCUME~1\TRANGT~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg"></v:imagedata></v:shape>
HEO ĐỰC THUẦN 2năm tuồi (khoảng 80kg) – giá 50trđ
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<v:shape id=_x0000_i1026 style="WIDTH: 431.25pt; HEIGHT: 323.25pt" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMG_2080" src="file:///C:\DOCUME~1\TRANGT~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image003.jpg"></v:imagedata></v:shape>
HEO NÁI HẬU BỊ 7tháng tuổi (khoảng 50kg)- 200.000đ/kg
<o:p></o:p>
<v:shape id=_x0000_i1027 style="WIDTH: 6in; HEIGHT: 324pt" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMG_5273" src="file:///C:\DOCUME~1\TRANGT~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image005.jpg"></v:imagedata></v:shape>
HEO Mẹ (thái Lan) và HEO CON 2tuần tuổi
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<v:shape id=_x0000_i1028 style="WIDTH: 255.75pt; HEIGHT: 192pt" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMG_5014" src="file:///C:\DOCUME~1\TRANGT~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image007.jpg"></v:imagedata></v:shape>
<o:p></o:p>
Heo con 45 ngày tuổi đã lẻ mẹ (khoảng 7kg) – 2,5trđ/con
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<v:shape id=_x0000_i1029 style="WIDTH: 6in; HEIGHT: 199.5pt" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="1" src="file:///C:\DOCUME~1\TRANGT~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image009.jpg"></v:imagedata></v:shape>
Heo lứa 2-4 tháng tuổi (15-30kg)- 220.000đ/kg.
<o:p></o:p>
<v:shape id=_x0000_i1030 style="WIDTH: 309.75pt; HEIGHT: 232.5pt" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMG_5005" src="file:///C:\DOCUME~1\TRANGT~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image011.jpg"></v:imagedata></v:shape>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Heo đực và heo cái thuần (khoảng 60kg), heo cái đã phối giống
Heo cái giá 80trđ
Heo đực giá 45trđ.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<v:shape id=_x0000_i1031 style="WIDTH: 246.75pt; HEIGHT: 185.25pt" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMG_5236" src="file:///C:\DOCUME~1\TRANGT~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image013.jpg"></v:imagedata></v:shape>
Heo rừng thuần bẩy từ rừng về từ 10-30kg đã thuần dưỡng phát triển tốt (nuồi từ 3 -6tháng) giá từ 15-30trđ (có heo đực và heo cái)
<o:p></o:p>
Liên Hệ: Thôn Đức Thắng, Xã Đức Mạnh, Huyện ĐắkMil, T. ĐắkNông<o:p></o:p>
Đt: 0919.166730-0907.206308 Anh Nhi – 0501.3746038 Chị Xuân<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
 


DANHA123

Lữ khách
Nếu bạn mua số lượng nhiều (trên 100trđ/đơn hàng) mình có thể tính giá hữu nghị hơn và hồ trợ thêm phần chi phí vận chuyển
 

mr.langlieu

Lữ khách
Giá heo rừng nuôi đang có xu hướng xuống giá. Mình có một người thân nuôi heo rừng vài ba năm nay, trại heo có tới hàng trăm con và đang bán heo rừng thịt (F3) trọng lượng từ 10-50 kg/con với giá 150 ngàn đồng/1 ký. Bác nào có nhu cầu alo cho mình nhé! dt: 0903312579
 

Bài viết tương tựTop