Bán Bán Ốc Nhồi Giống

#1
Cung cấp ốc nhồi giống chuẩn.
Kính mời Bà Con Cô Bác gần xa ghé thăm hoặc liên hệ theo địa chỉ:
Lưu Văn Trưởng
Hạ Đồng-Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên.
Hoặc liên lạc theo số điện thoại 01632089911.
Xin cảm ơn quý Bà Con đã quan tâm.
Facebook: https://www.facebook.com/ocnhoisontinh

[DOUBLEPOST=1442634131][/DOUBLEPOST]
Cung cấp ốc nhồi giống chuẩn.
Kính mời Bà Con Cô Bác gần xa ghé thăm hoặc liên hệ theo địa chỉ:
Lưu Văn Trưởng
Hạ Đồng-Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên.
Hoặc liên lạc theo số điện thoại 01632089911.
Xin cảm ơn quý Bà Con đã quan tâm.
Facebook: https://www.facebook.com/ocnhoisontinh
Cung cấp ốc nhồi giống chuẩn.
Kính mời Bà Con Cô Bác gần xa ghé thăm hoặc liên hệ theo địa chỉ:
Lưu Văn Trưởng
Hạ Đồng-Nguyên Hòa-Phù Cừ-Hưng Yên.
Hoặc liên lạc theo số điện thoại 01632089911.
Xin cảm ơn quý Bà Con đã quan tâm.
Facebook: https://www.facebook.com/ocnhoisontinh
Up